Val, debatt och debattartikel

Vad är det som gör att en riktigt bra debattör lyckas övertyga? Inför riksdagsvalet kommer vi att ägna några veckor åt argumentation och debatt. Utifrån de retoriska begreppen logos, ethos och pathos kommer vi att analysera både skrivna debattinlägg och muntliga debatter. Syftet med detta är dels att lära sig att analysera debatter men också att ge en större förståelse och kunskap om svensk politik inför stundande riksdags- och skolval, vilket utgör en bra grund för den avslutande skrivuppgiften: en debattartikel.

Centrala begrepp:
Tes, argument, motargument, logos, pathos, ethos, intonation

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • De analyser av debattartiklar och debatter som du gör under lektionerna
  • Hur du ger och tar emot respons under skrivprocessen
  • Din debattartikel

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
35 DLS
Uppstart
Exempeltext
Retoriska begrepp:
Logos, Pathos, Ethos
Analys: Debatt inför valet
36 Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet
37 Texttypen:
Debattartikelns delar

Genomgång skrivuppgift

 

Källhänsvisning:Hur refererar man?

Genomgång skrivuppgift
Skrivprocessen
Inlämning 1: Ämne
38 Eget skrivande Skoljogg Faktasökning
Eget skrivande
Inlämning 2: Inledning
39 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
40 Eget skrivande

Inlämning 3: Klar brödtext

Kamratrespons Layout
Inlämning 4: HELT KLAR