Tio över ett & Sveriges nationella minoritetsspråk (vecka 3-12)

Under sammanlagt sju skolveckor kommer vi i årskurs 7 att läsa ungdomsromanen och Augustripsvinnaren Tio över ett, en ungdomsroman skriven av Ann-Helén Laestadius. Utöver teman som vänskap, tonårskärlek och förändring berörs också ett av Sveriges nationella minoritetsspråk: meänkieli. I och med detta kommer vi att efter att vi läst klart boken att arbeta med de nationella minoritetsspråken. 

Svensklektionerna kommande veckor kommer läsning att varvas med bokdiskussioner och läsförståelseövningar och innan vi går in på arbetet med de nationella minoritetsspråken kommer eleverna också att få göra en skrivuppgift kopplad till boken.

Under arbetet med de nationella minoritetsspråken kommer eleverna att arbeta i grupper, där varje grupp ansvarar för att lära den övriga klassen om just sitt minoritetsspråk genom att hålla en presentation inför klassen.

Måndag 12/2 kommer vi dessutom att få ett besök av författaren Ann-Helén Laestadius själv på skolan!

 

Eleverna kommer de här veckorna att bli bedömda på HUR de:

  • Läser, förstår och analyserar innehållet i romanen
  • Deltar i bokdiskussionerna
  • Uttrycker egna idéer, känslor och åsikter (både i tal och skrift)
  • Söker och värderar fakta
  • Förbereder och genomför en muntlig presentation

 

 

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • Boksamtalen
  • Läsförståelsefrågorna
  • Den avslutande skrivuppgiften
  • Den muntliga presentationen

 

 

Begrepp som vi arbetar med:

Officiellt språk, majoritetsspråk, minoritetsspråk, nationellt minoritetsspråk, förstaspråk (modersmål), andraspråk, främmande språk

 

Veckoplanering

Vecka Måndag Tisdag Torsdag
2     Skolstart

 

3 Introduktion:

Närläsning första sidorna

Utdelning böckerna

Närläsning citat

Egen läsning

Tidslinje

Karaktärer

Läsmål: s. 59

4 Närläsning citat

Egen läsning

Närläsning citat

Egen läsning

Boksamtal med inspelning

Läsmål: s. 89

5 Utvecklingssamtal

(läsläxa)

Karaktärsövning

Läsmål: s. 134

Utvecklingssamtal

(läsläxa)

6 Läsförståelsefrågor

Läsmål: s. 176

 

Närläsning citat

Egen läsning

Avslutande boksamtal

med inspelning

Läsmål: HELA BOKEN UTLÄST

Förberedelse författarbesök

7 Författarbesök

 

Introduktion + påbörja

skrivuppgift

Eget skrivande

Inlämning!

8 T E M A V E C K A
9 S P O R T L O V
10 Uppstart minoritetsspråk

Begrepp

Film

Diskussion

Önskemål nat. min. språk

Genomgång: Gruppuppgift

ROMME
11 Genomgång: Källkritik och faktasökning

Enskilt arbete

Grupparbete Grupparbete
12 Presentationer