Tema: Att växa upp (v.10-21)

Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt.

Veckan innan praoveckan kickade vi igång ett nytt ämnesområde i svenska som vi valt att kalla Att växa upp. Temat består av två större delar som både kretsar kring uppväxt.

Del 1: Vi läser tillsammans i klasserna Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt som skildrar hans uppväxt. Läsningen blandas med kortare skrivövningar och samtal där eleverna får möjlighet att reflektera kring sin läsning. Under det här delmomentet ligger fokus på läsförståelse och resonemang.

Del 2: Vi läser olika reportage för att bekanta oss med texttypen reportage och eleverna skriver sedan ett eget reportage. Eftersom reportage bygger på intervjuer ingår det i den här skrivuppgiften att eleverna genomför en intervju utanför skolan. Planeringen av intervjun görs dock under lektionstid. Under det här delmomentet ligger fokus på skriftliga förmågor.

Eftersom åttorna har svenska på olika veckodagar ser veckoplaneringen p.g.a. röda dagar och schemabrytande dagar lite olika ut för de olika klasserna. Alla elever har fått ett bokmärke av sin svensklärare så att de vet vilken sida de förväntas ligga på under läsningen av När jag inte hade nåt. Nedan är veckoplaneringen 8A inlagd, men bortsett från att dagarna är lite annorlunda ser planeringen likadan ut i samtliga åttor.