Planering matematik, bråk och procent åk 7

planering matematik åk7
Bråk och procent

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Multiplikation av bråk
 • Skriva om bråk till decimalform
 • Växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • Beräkna andelen i procentform
 • Beräkna delen med huvudräkning
 • Beräkna delen

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

 

Begrepp du ska kunna

 

bråk                                     täljare                                  nämnare                             bråkform

blandad form                       likvärdiga bråk                   förlänga bråk                      förkorta bråk

enklaste form                      procent                                procentform                        decimalform

 

andel                                   delen                                   det hela


 

 

 

Veckoplanering Kapitel 4 Bråk och procent

 

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
7 4.1 Tal i bråkform

 

 
10 4.2 och 4.3 Jämföra bråk, Förlänga och förkorta bråk

 

Övningsblad 4.3

Uppgift:1-5

Extra uppgift: 6-12

11 4.4 Addition och subtraktion av bråk

 

Övningsblad 4.4

Uppgift:1-6

Fundera över uppgift: 9-10

Extra uppgift:7-8

 

12 4.5 Multiplikation av bråk

 

Övningsblad 4.5

Uppgift:1-5

Fundera över uppgift: 6-7

Extra uppgift: 8-15

13 4.6 (4.8) Andelen i procentform, (beräkna delen med huvudräkning)

 

Övningsblad 4.7

Uppgift:1-7

Extra uppgift: 8-10

 

14 Påsklov

 

 
15 4.9 Beräkna delen

Begreppstest, Kapiteltest

Repetition och fördjupning

Basläger, hög höjd, blandade uppgifter

 

 
16 Basläger, höjd blandade uppgifter

Repetition

 

 
17 Prov Måndag 23/4