Planering Fysik åk 8

Elektricitet, magnetism

Planering i fysik åk 8, vecka 4 till och med vecka 8, 2019

 

Är det möjligt att dra ner på energianvändandet? Behöver vi göra det? Hur produceras vår energi? Detta och mycket annat kommer vi att prata om och fördjupa oss i under de kommande veckorna.

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället 


  Centralt innehåll

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för – och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrusning
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Beskriva och förklara begrepp t. ex; spänning, ström, resistans, magnetism och effekt.
 • Beskriva sambandet mellan elektricitet och magnetism, eldistribution och förstå användningen i vardagen.
 • Vilka typer av energikällor vi hade för några hundra år sedan och hur/och varför de förändrades i samband med industrialiseringen?
 • Ge en översikt för de energikällor som vi använder och till vad de används.
 • Vilka energikällor som används för produktion, uppvärmning och transport. Var produceras energin, hur går det till, vilka effekter de har på miljön, för- och nackdelar.
 • Hur Sveriges och världens energiförbrukning ser ut uppdelad på olika energislag.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Halvklass Läxa
4 Introduktion

Historik

s. 76-79

Spänning, ström och resistans

s. 80-86

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
5 Magnetism

s. 86-88

Induktion, växelström

s. 190-192

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
6 Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
7 Repetition Prov 14/2 Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
8 Genomgång / energiformer Förberedelser debatt Genomgång / energikällor