Inför vecka 18

Hej

Våren har anlänt och med den kommer bland annat Valborgsmässoafton och första maj. Den 30 april är det ordinarie skolschema som gäller men 1 maj är samtliga elever lediga. Andra och tredje maj är det skola precis som vanligt.

Och så en kort påminnelse från svensklärarna: under nästa vecka måste alla elever i årskurs se till att genomföra sin intervju till sitt reportage utanför skoltid. Eftersom reportaget bygger på intervjun så går själva reportaget att börja skriva först efter att intervjun är gjord. För att komma igång är det alltså väldigt viktigt att få intervjun gjord under nästa vecka. 8A och 8B skriver sina intervjufrågor på svensklektionen på tisdag, 8C har redan skrivit sina intervjufrågor.

 

Veckobrev v. 15

Vi vill tacka er elever och vårdnadshavare för denna första halva av vårterminen. Det är därmed dags för ett välförtjänt påsklov!

Veckan efter lovet är det prov i musikhistoria & instrumentkännedom. Allt du behöver för att förbereda dig finns i denna bloggpost.

Glad påsk!

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Tisdag 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum på Årstaskolan Årsta torg, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla fönster av samma typ på Årstaskolan Årsta torg låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Årstaskolan Årstaviken har en annan typ av fönster och är därför inte föremål för utredning.

Vänliga Hälsningar, Kalle Enström – Rektor