v.50

Hej elever och vårdnadshavare!

Nu är det endast två veckor kvar innan jullov! Under dessa två veckor kommer vi att fira Lucia, äta en god jullunch i matsalen samt sätta terminens första betyg.

På avslutningsdagen den 21/12 kommer vi, hela åk7, att åka till Skansen. Tidigare år har hela högstadiet haft en schemabrytande pysseldag som vi i år har bestämt att vi förlägger på just avslutningsdagen.

Vi samlas kl.10.00 på skolan för att hämta med oss matsäck som köket förberett åt oss. Sedan åker vi gemensamt in till Skansen. Vi hoppas att snön ligger kvar tills dess så att vi får lite extra julkänsla. På eftermiddagen kommer vi tillbaka till skolan för att klassvis ha lite julfika, julmys och avslutningsvis ha betygsutdelning i slutet på dagen.

Med vänliga hälsningar

Enhet 7

 

Enhetsråd och Skolråd 30/11

Hej alla vårdnadshavare.

På torsdag är det dags för terminens andra enhets-och skolråd. Vi i åk 7-9 hoppas att högstadiets klassrepresentanter har  möjlighet att närvara i så stor utsträckning som möjligt.

Har ni frågor och funderingar som ni vill skicka med till oss eller ledningsgruppen är ni välkomna att höra av er till klassrepresentanterna denna vecka.

/ Enhet 7

Kameror på Årstaviken

Hej elever och vårdnadshavare.

Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete har vi från och med v.48 kameror uppsatta på Årstaskolan Årstaviken. Tanken med kamerorna är att de ska vara hjälp att dels förebygga men även utreda brott.

Ingen övervakning sker men kamerorna spelar in all verksamhet i korridorer och i öppna utrymmen på skolan. Kamerorna finns inte på allmän plats, vilket på skolan innebär entrén samt expeditionen.

Inspelningarna sparas i en vecka och raderas sedan. Materialet används bara vid misstanke om brott. Det är bara rektor och av rektor utsedd person som har rättighet att titta på inspelningarna. Polisen kan begära ut materialet om en polisanmälan skett.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till bit.rektor Pontus Harrysson.

Med vänlig hälsning

Enhet 7

v.46

Hej elever och vårdnadshavare i åk 7.

Nu är vi i full fart igen efter ett härligt läslov. Höstterminen börjar sakta röra sig mot sitt slut. Något som vi har framför oss är att eleverna i åk 7 nu börjat som matsalsvärdar. Klass 7A är först ut för att därefter följas av resterande 7or, 8or och 9or. Eleverna kommer att hjälpa kökspersonalen att hålla rent och snygg i matsalen för att sedan belönas med en glass. Det ger ett bra tillfälle att uppmärksamma hur man själv håller rent efter sig vid lunchen.

 

Nötallergi 

Vidare vill vi påminna alla om att vi har flera elever på skolan som är nötallergiker. Årstaskolan är en nötfri skola och vi uppmanar alla att lämna nötterna hemma. Dessvärre, om olyckan skulle vara framme så hoppas vi att mentorer och eleverna själva är väl förberedda med vilka insatser som behövs.

 

F-varningar

Under v.46 kommer alla lärare att förbereda de elever som än inte riktigt nått upp till de bedömda kunskapskraven för ht17. Lärarna kommer under veckan samtala med de elever som behöver komplettera något eller ytterligare arbeta mot något eller några kunskapskrav. Mentorerna kommer nästa vecka (v.47) meddela vårdnadshavarna om eventuella F-varningar.

En F-varning betyder nödvändigtvis inte att man får F i betyg. F-varningen är en varning för att berätta att eleven än inte visat att hen nått upp till de kunskapskrav vi lärare bedömt eller att man behöver komplettera något som man kan ha missat.

 

Åk 9 Nationella prov v.46

På tisdag, onsdag och torsdag denna vecka har Åk 9 de muntliga nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det innebär att flera av lärarna sitter upptagna med proven. Eleverna kommer att få vikarier under några lektioner där vi lärare gett ut vikarieplaneringar för att arbetet ska fortgå så smidigt som möjligt.

 

Vi i enhet 7 önskar alla en trevlig vecka. 

PS. Vi har fått lite frågor och funderingar om när och hur bloggen uppdateras. Vi vill förtydliga att bloggen uppdateras efter behov men att vi  i enheten siktar på att uppdatera bloggen åtminstone varannan måndag. D.S