När jorden blev rund – Nya tankar i Europa under 1500-1600-talen

När jorden blev rund

– Nya tankar i Europa under 1500-1600-talen

I Sverige säger man att medeltiden tar slut med Gustav Vasa (1500-talet) I Västeuropa är man tidigare, 1400-talet. Men vad händer sen? Det kallas den nya tiden… Man vad är det egentligen som är nytt? Religionen…? Jo, synsättet förändras. Makten i samhället förskjuts, handeln börjar lämna byn. Europa börjar befästa sitt grepp som världs dominant.

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Historia:

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • (Revolutioner och) framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Den europeiska dominansen, (imperialism) och kolonialism.

Religion:

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 

Kunskapskrav

 

När jorden blev rund

– Nya tankar i Europa under 1500-1600-talen

 

 

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Europas dominans i världen från 1500-talet och framåt.

Du känner till de största upptäckarna. Du kan förklara vad triangelhandeln innebar och du kan diskutera runt orsaker och konsekvenser, samt motivera dina åsikter.

 

 

Europas dominans i världen från 1500-talet och framåt.

Du har goda faktakunskaper och kan föra djupare resonemang om orsaker och konsekvenser. Du motiverar dina tankegångar med hänvisning till det förflutna och nuet.

 

Europas dominans i världen från 1500-talet och framåt.

Du har mycket goda faktakunskaper. Och du kan föra välutvecklade resonemang om orsak och konsekvens. Du kan motivera och argumentera för åsikter.

 

Reformationen och kyrkan

Du känner till de ledande personerna. Du kan förklara vad reformationen innebar samt vad den fick för konsekvenser för den kristna kyrkan. Du kan diskutera runt orsaker och konsekvenser, samt motivera dina åsikter.

 

Reformationen och kyrkan

Du har goda faktakunskaper och kan föra djupare resonemang om orsaker och konsekvenser. Du motiverar dina tankegångar med hänvisning till det förflutna och nuet.

 

Reformationen och kyrkan

Du har mycket goda faktakunskaper. Och du kan föra välutvecklade resonemang om orsak och konsekvens. Du kan motivera och argumentera för åsikter.

 

Den politiska maktens förändring

Du känner till de ledande personerna och de stora maktkonflikterna. Du kan resonera om hur de europeiska länderna började gå från feodalism till stark monark. Du kan diskutera runt orsaker och konsekvenser, samt motivera dina åsikter.

 

 

Den politiska maktens förändring

 

Du har goda faktakunskaper och kan föra djupare resonemang om orsaker och konsekvenser. Du motiverar dina tankegångar med hänvisning till det förflutna och nuet.

 

Den politiska maktens förändring

 

Du har mycket goda faktakunskaper och du kan föra välutvecklade resonemang om orsak och konsekvens. Du kan motivera och argumentera för åsikter.

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

Du ska kunna förklara:

 • Hur Europa kom att dominera världen från 1500-talet och framåt.
 • Vad reformationen innebar för den kristna kyrkan.
 • Hur den politiska makten förändras – hur reformationen påverkade livet i Europa

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen genom diskussioner och skrivuppgifter.

 

 • Skrivuppgift 1 och diskussion: varför ville européerna ge sig ut på haven och vad gjorde resorna möjliga? fredag 19/10 8a och 8c, måndag 22/10 8b.
 • Skrivuppgift 2 och diskussion: Triangelhandeln, hur fungerade den och kan vi se spår av den i dag? onsdag24/10 8b, tisdag 6/11 8a och 8c
 • Skrivuppgift 3 och diskussion: Reformationen, vad innebar den och vilken betydelse fick den för både kungar och vanligt folk? onsdag 7/11 8b, fredag 9/11 8a och 8c.

 

 

Planering

Vecka 42

 • Introduktion av arbetsområdet. Vad menas med nya tiden? Vad var renässansen? Genomgång ”upptäckternas tid” Hur såg man på världen? Vad gjorde resorna möjliga?
 • Portugal och Spanien ger sig allt längre ut på haven. Christoffer Columbus, var han riktigt klok? Ev. ser vi en kort film om Columbus.
 • Skrivuppgift 1 och diskussion: varför ville européerna ge sig ut på haven och vad gjorde resorna möjliga? Fredag 19/10 8a och 8c  Genomgång: Amerikas ursprungsbefolkning och vad som hände i mötet med européerna.

Vecka 43

 • Skrivuppgift 1 och diskussion: varför ville européerna ge sig ut på haven och vad gjorde resorna möjliga? måndag 22/10 8b 
 • Genomgång: Amerikas ursprungsbefolkning och vad som hände i mötet med européerna.
 • Europa koloniserar sina erövrade områden och ”triangelhandeln” sätter fart. Vi gör en källövning om slavhandeln.
 • Skrivuppgift 2 och diskussion: Triangelhandeln, hur fungerade den och kan vi se spår av den i dag? onsdag 31/10 8b

 

Vecka 45

 • Skrivuppgift 2 och diskussion: Triangelhandeln, hur fungerade den och kan vi se spår av den i dag? tisdag 6/11 8a och 8c
 • Genomgång: Reformationen. Vem var Martin Luther och vad ville han? Hur reformationen påverkade folket, både kungar och allmänhet.
 • Skrivuppgift 3 och diskussion: Reformationen, vad innebar den och vilken betydelse fick den för både kungar och vanligt folk? onsdag 7/11 8b, fredag 9/11 8a och 8c.

Vecka 46

 • Kort repetition om Sverige under 15- och 1600-tal. Vi gör en källövning om stormaktstiden.Nya ledande länder: Tulpanhysteri i Holland, Solkungen i Frankrike och engelske kungen Henrik VIII med alla fruar…
 • Vi sammanfattar arbetsområdet. Vad menar vi med nya tiden? Vad var nytt och vad kan vi se än i dag?.