Lite information från Skolhälsovården

:Fredag den 17/5 kommer elever i åk 8 få en vaccination, preparatnamn diTeki-booster.

Det är en påfyllnadsdos som förstärker och förlänger grundskyddet av vaccinationerna som givits på BVC. Vaccinet innehåller skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Måttliga lokala reaktioner såsom kortvarig rodnad, svullnad, ömhet eller klåda kan förekomma. Hör gärna av er vid ev. funderingar.

Vänligen

Monica P Baumgart, skolsköterska Årstaskolan/Årstaviken

Mejl: monica.pettersson.baumgart@stockholm.se

Tel 08-508 462 91