Läxa fredag v. 15

Ni ska göra följande:

1- Lyssna på texten L´expo  s. 72/73 i ovningsmastaren.se

2- Läs texten. Ta hjälp av ord lista på  s. 138.

3- Svara på följande frågor:

1- Où se passe la situation? (var händer situationen?)

2- Mathilde n´aime pas quoi (vad)?

3- Pourquoi (varför) Julien n´aime pas sa mère d´après (enligt) Mathilde?

4- Leila éspère quoi (vad)?

5- Combien (hur många) de portraits y- a- t -il (finns det)?

6- Décris (beskriv) Monsieur Duclos.

7- Décris (beskriv) Nadia.

8- Skriv ner alla kroppsdelar som finns i texten s. 72/ 73 och översätt dem till svenska.

Skriv svaren (Word). Ta med svaren till fredag lektion

Glöm inte att skriva ditt namn.