Kondition- uthållighet

Under veckorna 17-20 kommer vi arbeta med kondition. Vi kommer att prata om vad det innebär att ha en bra kondition och hur du kan förbättra den. Lektionerna kommer bestå av olika typer av konditionsträning samt hur en kan arbeta med puls i sin träning.

Fredag vecka 20, 18/5, kommer vi att skriva ett prov på detta område. Häftet nedan samt lektionerna ska hjälpa dig att prestera så bra som möjligt.

Kondition – Häftet