Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Tisdag 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum på Årstaskolan Årsta torg, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla fönster av samma typ på Årstaskolan Årsta torg låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Årstaskolan Årstaviken har en annan typ av fönster och är därför inte föremål för utredning.

Vänliga Hälsningar, Kalle Enström – Rektor