Inför Prov V.42

Inför prov Torsdag V. 42: Skriftligt

Muntligt prov: fredag V. 42

Åk: 8

 

    Grammatik Innehåll
Läsa text kapitel 1a (le voyage à Londres) p.12/13 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles S. 14 T.B

Svara på frågorna i ÖB uppgift: 1,2,4 S. 17/18

Ställa frågor på franska

Uppgifter S : 24/25

Le verbe prendre i presens :

Uppgifter 10 S.23/24

Kolla hur man böjer verb prendre S. 15(T.B)

Skriva minst åtta transport medel.

Fråga hur tar man sig till skolan/ till ett land

Träna på uppgifter: uppgift 5 S. 19

Uppgift 6 S. 20

Uppgift 7 S. 21

Läsa text kapitel 1b (le rendez-vous) p. 18/19 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 20 T .B

Svara på frågorna 1,2,3 S. 29/30

Negationer : uppgift 8c, 9, 10,11 S. 35/36

Verb savoir : titta hur man böjer verb savoir S. 20 i T.B

Uppgifter 8a, 8b S. 33/34

Fråga efter vägen och beskriva vägen för någon:

jobba på uppgift 7 S. 33.

 

Kunna minst 8 byggnader: uppgift 4 S. 30/31

Läs kapitel 1c ( le retour malheureux) S. 26/27 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 28 i T.B

Svara på frågorna 1, 2,3 S. 39/40

Possessiva pronomen : titta på S. 28 i T:B

Gör uppgift 4 S.41/42/43

Le futur proche: p. 29 i T.B

Uppgifter 5,6 S. 44

Fråga din kamrat om vad hon ska göra under veckan,

Vilken aktivitet ska hon göra.

uppgift

7 p. 45