Inför PRAO v.11

Hej från studie- och yrkesvägledaren!
I vår är det dags för eleverna i årskurs 8 att vecka 11 genomföra sin första Prao. Läs gärna igenom informationen i de bifogade filerna. Dyker det upp några frågor eller funderingar är det välkommet att kontakta mig.

Praoinformation vårdnadshavare VT19
PRAO årskurs 8 VT19

Nedan finns även de blanketter som eleverna fått i ett kuvert. Praoavtalet och riskbedömningen ska signeras av vårdnadshavare, elev och av arbetsgivaren för att sedan lämnas till mentor eller SYV som lämnar det vidare till rektor för beslut. Blanketten ska vara inlämnad senast 8/2 2019.

Praoavtal och riskbedömning Årstaskolan VT19
Till PRAO-handledare VT19

God jul!
Med vänlig hälsning Malin Plantin Wantell
076-129 14 25, malin.plantin.wantell@stockholm.se