Inför grammatiktestet i SV/SVA tisdag 21/11

På tisdag nästa vecka kommer alla elever i årskurs 7 att få visa sina kunskaper i grammatik genom att göra ett test.

Inför testet ska eleverna:

  • Veta vad alla nio ordklasser heter
  • Kunna förklara de olika ordklasserna
  • Kunna plocka ut olika ordklasser ur meningar
 • Substantiv: singular och plural, bestämd och obestämd form, abstrakt och konkret substantiv, genus (neutrum och utrum).
 • Verb: temaformerna (infinitiv, preteritum, supinum), tempusformerna (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum), starka och svaga verb.
 • Adjektiv: komparera adjektiv (positiv, komparativ, superlativ), oregelbundna adjektiv, kongruensböjning
 • Adverb
 • Pronomen: personliga och possessiva pronomen
 • Prepositioner
 • Räkneord: grundtal, ordningstal och romerska siffror
 • Interjektioner
 • Konjunktioner (och subjunktioner)