Grammatikveckor! (v.48-51)

Precis som förra läsåret avslutar vi höstterminen med några veckor ren grammatik i svenskan. Grammatiken brukar delas upp i två delar: ordklasser och satslära. Eftersom vi förra året gick igenom ordklasserna kommer vi det här året att ägna oss åt satslära.

Satslära är läran inom grammatiken som handlar om hur olika ord fungerar i en sats eller mening och hur det ska ordnas för att skapa en begriplig kommunikation. Precis som orden delas upp i olika grupper, klasser, inom ordklasserna så delas orden inom satsläran in i satsdelar. Ordföljd är därför en stor del av satsläran.

Lektionerna kommer de här veckorna se någorlunda likadana ut, de kommer att börja med en kort genomgång som sedan följs av eget arbete i övningshäften som eleverna har fått. Grammatikveckorna avslutas med ett test under vecka 51.

Datum för grammatiktest:
8A onsdag 19/12
8B torsdag 20/12
8C tisdag 18/12

 

Ungefärlig veckoplanering åk 8