Grammatikveckor (v.45-47)

Grammatik är något som vi ständigt håller på med under lektionerna i svenska. Ibland är det dock nödvändigt att enbart arbeta med grammatik. Det finns många skäl för till varför det är viktigt att ha grammatiska kunskaper: det gör det lättare att lära sig andra språk, det är viktigt att känna till språkets uppbyggnad, det är ett sätt att lära sig tänka abstrakt och det är roligt! Men genom att lära sig om grammatik skaffar man sig dessutom en ny verktygslåda. Genom att förstå och kunna använda begrepp som till exempel pronomen eller bestämd form kan man också diskutera nya saker.

Språk är indelade i ordklasser, olika grupper av ord, och det är ordklasserna som vi kommer att arbeta med nu under drygt två veckor. Den sista lektionen kommer du att få visa dina kunskaper om ordklasser genom att skriva ett test.

Lektionerna under grammatikveckorna kommer att bestå av:

  • Korta genomgångar på tavlan
  • Eget arbete i övningshäften
  • Ett avslutande test
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
45 Uppstart: Grammatik

Substantiv

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

 

Verb

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

 

Adjektiv + Adverb

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

46 Pronomen

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

Prepositioner

Genomgång + övningar i grammatikhäftet


Räkneord, Interjektioner
Konjunktioner(Subjunktioner)

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

47 ”Grammatik på riktigt”

Repetition

          Grammatiktest