Faktatexter och författarporträtt

Under detta projekt kommer du att söka reda på fakta om en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Av den fakta du hittar ska du sedan skriva en faktatext om en författare. I början av detta arbetsområde kommer vi först att läsa och diskutera olika faktatexter för att du ska lära dig hur du skriver en faktatext. Du kommer de här veckorna också att fördjupa dina kunskaper i informationssökning och källkritik, för att avslutningsvis skriva en egen faktatext om en nordisk barn- och ungdomsförfattare.

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
v.12

 

X X Introduktion

Genomgång av texttypen

v.13

 

Exempeltext Exempeltext Skrivövning

Exempeltext

v.14

 

PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
v.15

 

Repetition av texttypen

Söka fakta om författaren

Eget skrivande

Repetition av källhänvisning

Eget skrivande

Skrivregler

Eget skrivande

v.16

 

Eget skrivande  

Eget skrivande

 

Bedömningsövning

Eget skrivande

v.17

 

Kamratrespons Eget skrivande Redovisning i tvärgrupper

Inlämning

 

Din faktatext ska innehålla:

  • Biografi: Namn, födelseår och eventuellt dödsår, födelseort, uppväxt och var hen bodde/bor och så vidare.
  • Hur påverkades författaren av sin samtid (hur var samhället när författaren levde)?
  • Bibliografi: Vilka böcker har författaren skrivit?
  • Ett känt verk/karaktär. Välj ut en bok eller en karaktär och berätta mer om den!
  • Vad handlar boken om/hur är karaktären? Vilka är huvudkaraktärerna i boken? Var utspelar den sig? Hitta ett citat ur boken/en händelse som karaktären är med om.
  • Passande bilder med bildtext. Det kan t.ex. vara på författaren, bokomslag eller karaktärer från böckerna.
  • Har författaren varit engagerad i andra sammanhang eller ämnen?
  • Till exempel politiska frågor, organisationer eller föreningar?
  • Försök hitta ett citat som författaren sagt.
  • En separat källförteckning