Category Archives: Trä- och metallslöjd

Trä och Metallslöjd HT2018

Planering för Trä & Metallslöjd årskurs 8 HT 2018

Vi kommer under terminen arbeta med ett ”TEMA” och höstens tema är ”PÅ VÄGGEN”

Det innebär att du skall hitta på någon idé som skall vara på väggen. Här är det helt valfritt vad du vill göra, men tänk på att ha en någorlunda svårighetsgrad på ditt projekt. Jag bedömer formativt genom hela slöjdprocessen och även svårighetsgraden på ditt projekt.

Tänk på att du har hela terminen på dig att slutföra uppgiften, arbeta metodiskt så att tiden räcker till. Har du svårt att hitta på något kan du diskutera med slöjdläraren (Uffe) så kan vi tillsammans hitta på en idé. I slutet av terminen har vi en redovisning inför slöjdgruppen där du berättar och förklarar vad du har gjort, och hur du har tänkt angående ditt projekt. Det ingår som en del av betygsbedömningen. Om du vill t.ex. prova någonting nytt som du inte har gjort förut när det gäller sammanfogningar eller något annat så kommer jag vid tillfället gå igenom det med hela gruppen (jag vet inte riktigt vad ni har för kunskaper i slöjd).

Vad ingår och vad skall jag börja med?

 Du börjar med att göra en skiss för att förverkliga din idé på ett papper.

Därefter gör du en ritning (i valfri skala) och måttsätter ritningen, för att ha något att utgå ifrån.

Göra en Kapnota, det innebär att du skriver vilket material du skall använda för de olika delarna. Räknar ut och skriver upp de olika bitarnas mått. Det är en fördel att ha struktur på vad du behöver och hur stora delarna skall vara.

Därefter börjar du att producera ditt projekt, tänk på att man kan göra flera saker samtidigt (olika delar) så att du inte fastnar på grund av att en maskin t.ex. är upptagen.

 Använda olika sammansättningar för att få ihop projektet:

Sinkning, dold tapp, synlig tapp, laxskjärt, halvt i halvt, nerfällda gångjärn.

Undrar du över något när det gäller detta, fråga Uffe.

Om det finns tid och möjlighet så vill jag i slutet av terminen tillsammans med dig gå igenom ditt projekt, och även göra en bedömning vad du får för betyg. Detta tillfälle är också ett bra sätt att berätta för dig vad du skall tänka på och göra för att höja ditt betyg till nästa gång.

Formge och framställa i olika material

 

 

Eleven kan på ett:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan:

 

 

Betyg E

 

enkelt och delvis genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner

 

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Betyg C

 

utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Betyg A

 

välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter  

Utifrån syftet väljer eleven:

 

 

 

Eleven kan:

 

 

tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger välutvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp

Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet

 

 

Eleven kan:

 

 

 

Under arbetsprocessen ska eleven:

 

 

 

 

 

Eleven kan ge:

 

 

pröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

 

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

enkla omdömen med viss användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

 

pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utvecklade omdömen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

systematiskt pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

utvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

Eleven för:

 

enkla resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

utvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

välutvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer