Category Archives: Svenska

Inför grammatiktestet i SV/SVA tisdag 21/11

På tisdag nästa vecka kommer alla elever i årskurs 7 att få visa sina kunskaper i grammatik genom att göra ett test.

Inför testet ska eleverna:

  • Veta vad alla nio ordklasser heter
  • Kunna förklara de olika ordklasserna
  • Kunna plocka ut olika ordklasser ur meningar
 • Substantiv: singular och plural, bestämd och obestämd form, abstrakt och konkret substantiv, genus (neutrum och utrum).
 • Verb: temaformerna (infinitiv, preteritum, supinum), tempusformerna (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum), starka och svaga verb.
 • Adjektiv: komparera adjektiv (positiv, komparativ, superlativ), oregelbundna adjektiv, kongruensböjning
 • Adverb
 • Pronomen: personliga och possessiva pronomen
 • Prepositioner
 • Räkneord: grundtal, ordningstal och romerska siffror
 • Interjektioner
 • Konjunktioner (och subjunktioner)

 

 

Grammatikveckor (v.45-47)

Grammatik är något som vi ständigt håller på med under lektionerna i svenska. Ibland är det dock nödvändigt att enbart arbeta med grammatik. Det finns många skäl för till varför det är viktigt att ha grammatiska kunskaper: det gör det lättare att lära sig andra språk, det är viktigt att känna till språkets uppbyggnad, det är ett sätt att lära sig tänka abstrakt och det är roligt! Men genom att lära sig om grammatik skaffar man sig dessutom en ny verktygslåda. Genom att förstå och kunna använda begrepp som till exempel pronomen eller bestämd form kan man också diskutera nya saker.

Språk är indelade i ordklasser, olika grupper av ord, och det är ordklasserna som vi kommer att arbeta med nu under drygt två veckor. Den sista lektionen kommer du att få visa dina kunskaper om ordklasser genom att skriva ett test.

Lektionerna under grammatikveckorna kommer att bestå av:

 • Korta genomgångar på tavlan
 • Eget arbete i övningshäften
 • Ett avslutande test
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
45 Uppstart: Grammatik

Substantiv

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

 

Verb

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

 

Adjektiv + Adverb

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

46 Pronomen

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

Prepositioner

Genomgång + övningar i grammatikhäftet


Räkneord, Interjektioner
Konjunktioner(Subjunktioner)

Genomgång + övningar i grammatikhäftet

47 ”Grammatik på riktigt”

Repetition

          Grammatiktest  

 

Grovplanering SV/SVA åk 7

Grovplanering åk7 HT17-VT18
SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Höstterminen 2017

v. 35-37 Lässtrategier och läsförståelse

De första veckorna går vi igenom olika lässtrategier och läser olika texttyper. Sista lektionen har vi ett läsförståelsetest.

v. 38-42 Alex Dogboy

Vi läser ungdomsromanen Alex Dogboy tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

v. 44 Höstlov

v. 45-49 Sagor och myter

Samtidigt som eleverna läser om Antiken i historia läser och diskuterar vi några av de många sagorna och myterna från Antiken som lever kvar i vår kultur än idag.

v. 50-51 Grammatik

Innan jullovet har vi grammatikveckor där vi bland annat går igenom ordklasserna. Avslutas med ett litet grammatiktest.

Jullov

 

Vårterminen 2018

v. 2-7 Tio över ett och Minoritetsspråken

Vi läser ungdomsromanen Tio över ett och i samband med detta tar vi även upp och arbetar med Sveriges minoritetsspråk.

v. 8 Temavecka

v. 9 Sportlov

v. 10-15 Barn- & Ungdomsförfattare och faktatext

Veckorna efter sportlovet kommer vi att jobba med faktatexter: hur är en faktatext uppbyggd? Hur skriver man faktatexter? Efter detta kommer eleverna själva att få skriva en faktatext om en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Informationssökning och källkritik ingår också här.

v. 14 Påsklov

v. 16-23 Argumenterande text

De sista veckorna innan sommarlovet arbetar vi med argumentation och argumenterande texter. Innan sommarlovet skriver eleverna en egen kortare argumenterande text.

Sommarlov