Category Archives: Svenska

Val, debatt och debattartikel

Vad är det som gör att en riktigt bra debattör lyckas övertyga? Inför riksdagsvalet kommer vi att ägna några veckor åt argumentation och debatt. Utifrån de retoriska begreppen logos, ethos och pathos kommer vi att analysera både skrivna debattinlägg och muntliga debatter. Syftet med detta är dels att lära sig att analysera debatter men också att ge en större förståelse och kunskap om svensk politik inför stundande riksdags- och skolval, vilket utgör en bra grund för den avslutande skrivuppgiften: en debattartikel.

Centrala begrepp:
Tes, argument, motargument, logos, pathos, ethos, intonation

Underlag för bedömning de här veckorna:

 • De analyser av debattartiklar och debatter som du gör under lektionerna
 • Hur du ger och tar emot respons under skrivprocessen
 • Din debattartikel

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
35 DLS
Uppstart
Exempeltext
Retoriska begrepp:
Logos, Pathos, Ethos
Analys: Debatt inför valet
36 Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet
37 Texttypen:
Debattartikelns delar

Genomgång skrivuppgift

 

Källhänsvisning:Hur refererar man?

Genomgång skrivuppgift
Skrivprocessen
Inlämning 1: Ämne
38 Eget skrivande Skoljogg Faktasökning
Eget skrivande
Inlämning 2: Inledning
39 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
40 Eget skrivande

Inlämning 3: Klar brödtext

Kamratrespons Layout
Inlämning 4: HELT KLAR

Faktatexter och författarporträtt

Under detta projekt kommer du att söka reda på fakta om en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Av den fakta du hittar ska du sedan skriva en faktatext om en författare. I början av detta arbetsområde kommer vi först att läsa och diskutera olika faktatexter för att du ska lära dig hur du skriver en faktatext. Du kommer de här veckorna också att fördjupa dina kunskaper i informationssökning och källkritik, för att avslutningsvis skriva en egen faktatext om en nordisk barn- och ungdomsförfattare.

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
v.12

 

X X Introduktion

Genomgång av texttypen

v.13

 

Exempeltext Exempeltext Skrivövning

Exempeltext

v.14

 

PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
v.15

 

Repetition av texttypen

Söka fakta om författaren

Eget skrivande

Repetition av källhänvisning

Eget skrivande

Skrivregler

Eget skrivande

v.16

 

Eget skrivande  

Eget skrivande

 

Bedömningsövning

Eget skrivande

v.17

 

Kamratrespons Eget skrivande Redovisning i tvärgrupper

Inlämning

 

Din faktatext ska innehålla:

 • Biografi: Namn, födelseår och eventuellt dödsår, födelseort, uppväxt och var hen bodde/bor och så vidare.
 • Hur påverkades författaren av sin samtid (hur var samhället när författaren levde)?
 • Bibliografi: Vilka böcker har författaren skrivit?
 • Ett känt verk/karaktär. Välj ut en bok eller en karaktär och berätta mer om den!
 • Vad handlar boken om/hur är karaktären? Vilka är huvudkaraktärerna i boken? Var utspelar den sig? Hitta ett citat ur boken/en händelse som karaktären är med om.
 • Passande bilder med bildtext. Det kan t.ex. vara på författaren, bokomslag eller karaktärer från böckerna.
 • Har författaren varit engagerad i andra sammanhang eller ämnen?
 • Till exempel politiska frågor, organisationer eller föreningar?
 • Försök hitta ett citat som författaren sagt.
 • En separat källförteckning

Tio över ett & Sveriges nationella minoritetsspråk (vecka 3-12)

Under sammanlagt sju skolveckor kommer vi i årskurs 7 att läsa ungdomsromanen och Augustripsvinnaren Tio över ett, en ungdomsroman skriven av Ann-Helén Laestadius. Utöver teman som vänskap, tonårskärlek och förändring berörs också ett av Sveriges nationella minoritetsspråk: meänkieli. I och med detta kommer vi att efter att vi läst klart boken att arbeta med de nationella minoritetsspråken. 

Svensklektionerna kommande veckor kommer läsning att varvas med bokdiskussioner och läsförståelseövningar och innan vi går in på arbetet med de nationella minoritetsspråken kommer eleverna också att få göra en skrivuppgift kopplad till boken.

Under arbetet med de nationella minoritetsspråken kommer eleverna att arbeta i grupper, där varje grupp ansvarar för att lära den övriga klassen om just sitt minoritetsspråk genom att hålla en presentation inför klassen.

Måndag 12/2 kommer vi dessutom att få ett besök av författaren Ann-Helén Laestadius själv på skolan!

 

Eleverna kommer de här veckorna att bli bedömda på HUR de:

 • Läser, förstår och analyserar innehållet i romanen
 • Deltar i bokdiskussionerna
 • Uttrycker egna idéer, känslor och åsikter (både i tal och skrift)
 • Söker och värderar fakta
 • Förbereder och genomför en muntlig presentation

 

 

Underlag för bedömning de här veckorna:

 • Boksamtalen
 • Läsförståelsefrågorna
 • Den avslutande skrivuppgiften
 • Den muntliga presentationen

 

 

Begrepp som vi arbetar med:

Officiellt språk, majoritetsspråk, minoritetsspråk, nationellt minoritetsspråk, förstaspråk (modersmål), andraspråk, främmande språk

 

Veckoplanering

Vecka Måndag Tisdag Torsdag
2     Skolstart

 

3 Introduktion:

Närläsning första sidorna

Utdelning böckerna

Närläsning citat

Egen läsning

Tidslinje

Karaktärer

Läsmål: s. 59

4 Närläsning citat

Egen läsning

Närläsning citat

Egen läsning

Boksamtal med inspelning

Läsmål: s. 89

5 Utvecklingssamtal

(läsläxa)

Karaktärsövning

Läsmål: s. 134

Utvecklingssamtal

(läsläxa)

6 Läsförståelsefrågor

Läsmål: s. 176

 

Närläsning citat

Egen läsning

Avslutande boksamtal

med inspelning

Läsmål: HELA BOKEN UTLÄST

Förberedelse författarbesök

7 Författarbesök

 

Introduktion + påbörja

skrivuppgift

Eget skrivande

Inlämning!

8 T E M A V E C K A
9 S P O R T L O V
10 Uppstart minoritetsspråk

Begrepp

Film

Diskussion

Önskemål nat. min. språk

Genomgång: Gruppuppgift

ROMME
11 Genomgång: Källkritik och faktasökning

Enskilt arbete

Grupparbete Grupparbete
12 Presentationer

 

   

Myter från antikens Grekland (vecka 47-51)

Det finns berättelser som lever kvar hos oss människor, trots att de skrevs för väldigt längesedan. Det fortsätter att göras filmer om dem och karaktärerna får nya liv i nya berättelser som skrivs idag.

Myterna som uppkom i antikens Grekland för ungefär 2500 år sedan är exempel på sådana berättelser. Och eftersom de fortsätter att dyka upp i dagens populärkultur på olika sätt är det också viktigt att känna till de ursprungliga berättelserna, de grekiska myterna.

För att du ska lära dig om de grekiska myterna kommer vi att arbeta med dem på olika sätt under sammanlagt fem veckor. De grekiska myterna är många, och vi kommer inte att hinna läsa alla. Några stycken kommer vi dock att läsa, diskutera och gå på djupet med. De sista veckorna innan jullovet kommer du själv också att få ge nytt liv till ett väsen från antikens Grekland i en egen berättelse, en novell.

 

De här veckorna kommer vi att:

 • Läsa och diskutera olika antika myter
 • Prata om typiska drag hos myterna
 • Lära oss om några av antikens mytologiska väsen
 • Se en eller ett par korta filmer om antikens myter
 • Skriva en novell där ett mytologiskt väsen är en del av handlingen

 

 

Ungefärlig veckoplanering:

Vecka Måndag Tisdag Torsdag
47 x x Uppstart: Grekiska myter

Myt 1

48 Skrivövning: Myt 1
Berättarperspektiv
Myt 2 Myt 3
49 Myt 4 Avslutning och repetition Skrivövningar:
gestaltning
50 Genomgång:
Novell + Uppgift
Eget skrivande Eget skrivande
51 Eget skrivande Kamratrespons
Eget skrivande
Inlämning novell
SKOLAVSLUTNING