Category Archives: Svenska

Tema: Att växa upp (v.10-21)

Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt.

Veckan innan praoveckan kickade vi igång ett nytt ämnesområde i svenska som vi valt att kalla Att växa upp. Temat består av två större delar som både kretsar kring uppväxt.

Del 1: Vi läser tillsammans i klasserna Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt som skildrar hans uppväxt. Läsningen blandas med kortare skrivövningar och samtal där eleverna får möjlighet att reflektera kring sin läsning. Under det här delmomentet ligger fokus på läsförståelse och resonemang.

Del 2: Vi läser olika reportage för att bekanta oss med texttypen reportage och eleverna skriver sedan ett eget reportage. Eftersom reportage bygger på intervjuer ingår det i den här skrivuppgiften att eleverna genomför en intervju utanför skolan. Planeringen av intervjun görs dock under lektionstid. Under det här delmomentet ligger fokus på skriftliga förmågor.

Eftersom åttorna har svenska på olika veckodagar ser veckoplaneringen p.g.a. röda dagar och schemabrytande dagar lite olika ut för de olika klasserna. Alla elever har fått ett bokmärke av sin svensklärare så att de vet vilken sida de förväntas ligga på under läsningen av När jag inte hade nåt. Nedan är veckoplaneringen 8A inlagd, men bortsett från att dagarna är lite annorlunda ser planeringen likadan ut i samtliga åttor.

Svensk språkhistoria (v.2-5) + Nordiska språk (v.5-8)

Veckorna mellan jullovet och sportlovet kommer vi att ägna åt språkvetenskap. Veckorna kommer att delas upp så att vi de första veckorna läser och pratar om vår svenska språkhistoria, så som den sett ut nästan 2000 år tillbaka i tiden. Dessa veckor kommer sedan att avslutas med ett mindre prov. Veckorna efter detta kommer vi sedan att titta närmare på svenskans släktskap med de övriga nordiska språken. Fokus kommer här att ligga på likheter och skillnader mellan språken, vilket sedan avslutas med att eleverna under en lektion skriver en resonerande text där de gör en jämförelse mellan språken.

På provet i språkhistoria vecka 5 ska du kunna:

  • Den svenska språkhistoriens olika perioder: periodernas namn, ungefärliga årtal samt kunna ge exempel på händelser som  påverkat/utvecklat svenska språket under perioderna
  • Vilka andra språk som påverkat det svenska språket och under vilka olika perioder
  • Vad en dialekt är och hur uppdelningen av dialekter görs i Sverige

Begrepp: Indoeuropeiska (språkträdet), futharken, latinska alfabetet/bokstäver, lånord, dialekt, sociolekt, slang, svordom

Till skrivuppgiften om nordiska språk vecka 8 behöver du kunna:

  • Likheter och skillnader mellan svenska och norska
  • Likheter och skillnader mellan svenska och danska

 

SVENSKA

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Grammatikveckor! (v.48-51)

Precis som förra läsåret avslutar vi höstterminen med några veckor ren grammatik i svenskan. Grammatiken brukar delas upp i två delar: ordklasser och satslära. Eftersom vi förra året gick igenom ordklasserna kommer vi det här året att ägna oss åt satslära.

Satslära är läran inom grammatiken som handlar om hur olika ord fungerar i en sats eller mening och hur det ska ordnas för att skapa en begriplig kommunikation. Precis som orden delas upp i olika grupper, klasser, inom ordklasserna så delas orden inom satsläran in i satsdelar. Ordföljd är därför en stor del av satsläran.

Lektionerna kommer de här veckorna se någorlunda likadana ut, de kommer att börja med en kort genomgång som sedan följs av eget arbete i övningshäften som eleverna har fått. Grammatikveckorna avslutas med ett test under vecka 51.

Datum för grammatiktest:
8A onsdag 19/12
8B torsdag 20/12
8C tisdag 18/12

 

Ungefärlig veckoplanering åk 8

Skräckveckor! (v.41-48)

Lagom till att höstmörkret börjar komma och halloween närmar sig har vi den här veckan påbörjat arbetet med ett större arbetsområde i årskurs 8: SKRÄCK! I klasserna har det skapats bokcirklar och under sammanlagt fyra veckor kommer varje bokcirkel att ha läst en skräckroman. Varje tisdag samlas bokcirkeln för ett boksamtal på svensklektionen som spelas in på iPad. Vid minst ett tillfälle ska eleverna dessutom inneha rollen som samtalsledare. Skräckveckorna avslutas med att eleverna den sista veckan skriver en bokrecension av den bok som de läst.

De kommande veckorna är det alltså viktigt att se till att alltid ha sin bok med sig till lektionen och att varje tisdag se till att man hunnit läsa till rätt sida inför boksamtalet.

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • Boksamtalen
  • Bokrecensionen


Veckoplanering

Vecka Tisdag Onsdag Torsdag
41 Introduktion
Val av bok
Uppstart bokcirklar
Egen läsning
Egen läsning
42 Boksamtal 1 Egen läsning Egen läsning
43 Boksamtal 2 Egen läsning Egen läsning
44 H Ö S T L O V
45 Boksamtal 3 Egen läsning Egen läsning
46 Boksamtal 4 Läsning:
Skräckklassiker
Läsning:
Skräckklassiker
47 T E M A V E C K A
48 Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension

INLÄMNING BOKRECENSION

 

Några av de böcker som eleverna i årskurs 8 läser i bokcirklar just nu: Jellicoe road av Melina Marchetta, Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin, Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist och Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren.