Category Archives: Svenska

Svensk språkhistoria (v.2-5) + Nordiska språk (v.5-8)

Veckorna mellan jullovet och sportlovet kommer vi att ägna åt språkvetenskap. Veckorna kommer att delas upp så att vi de första veckorna läser och pratar om vår svenska språkhistoria, så som den sett ut nästan 2000 år tillbaka i tiden. Dessa veckor kommer sedan att avslutas med ett mindre prov. Veckorna efter detta kommer vi sedan att titta närmare på svenskans släktskap med de övriga nordiska språken. Fokus kommer här att ligga på likheter och skillnader mellan språken, vilket sedan avslutas med att eleverna under en lektion skriver en resonerande text där de gör en jämförelse mellan språken.

På provet i språkhistoria vecka 5 ska du kunna:

  • Den svenska språkhistoriens olika perioder: periodernas namn, ungefärliga årtal samt kunna ge exempel på händelser som  påverkat/utvecklat svenska språket under perioderna
  • Vilka andra språk som påverkat det svenska språket och under vilka olika perioder
  • Vad en dialekt är och hur uppdelningen av dialekter görs i Sverige

Begrepp: Indoeuropeiska (språkträdet), futharken, latinska alfabetet/bokstäver, lånord, dialekt, sociolekt, slang, svordom

Till skrivuppgiften om nordiska språk vecka 8 behöver du kunna:

  • Likheter och skillnader mellan svenska och norska
  • Likheter och skillnader mellan svenska och danska

 

SVENSKA

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Grammatikveckor! (v.48-51)

Precis som förra läsåret avslutar vi höstterminen med några veckor ren grammatik i svenskan. Grammatiken brukar delas upp i två delar: ordklasser och satslära. Eftersom vi förra året gick igenom ordklasserna kommer vi det här året att ägna oss åt satslära.

Satslära är läran inom grammatiken som handlar om hur olika ord fungerar i en sats eller mening och hur det ska ordnas för att skapa en begriplig kommunikation. Precis som orden delas upp i olika grupper, klasser, inom ordklasserna så delas orden inom satsläran in i satsdelar. Ordföljd är därför en stor del av satsläran.

Lektionerna kommer de här veckorna se någorlunda likadana ut, de kommer att börja med en kort genomgång som sedan följs av eget arbete i övningshäften som eleverna har fått. Grammatikveckorna avslutas med ett test under vecka 51.

Datum för grammatiktest:
8A onsdag 19/12
8B torsdag 20/12
8C tisdag 18/12

 

Ungefärlig veckoplanering åk 8

Skräckveckor! (v.41-48)

Lagom till att höstmörkret börjar komma och halloween närmar sig har vi den här veckan påbörjat arbetet med ett större arbetsområde i årskurs 8: SKRÄCK! I klasserna har det skapats bokcirklar och under sammanlagt fyra veckor kommer varje bokcirkel att ha läst en skräckroman. Varje tisdag samlas bokcirkeln för ett boksamtal på svensklektionen som spelas in på iPad. Vid minst ett tillfälle ska eleverna dessutom inneha rollen som samtalsledare. Skräckveckorna avslutas med att eleverna den sista veckan skriver en bokrecension av den bok som de läst.

De kommande veckorna är det alltså viktigt att se till att alltid ha sin bok med sig till lektionen och att varje tisdag se till att man hunnit läsa till rätt sida inför boksamtalet.

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • Boksamtalen
  • Bokrecensionen


Veckoplanering

Vecka Tisdag Onsdag Torsdag
41 Introduktion
Val av bok
Uppstart bokcirklar
Egen läsning
Egen läsning
42 Boksamtal 1 Egen läsning Egen läsning
43 Boksamtal 2 Egen läsning Egen läsning
44 H Ö S T L O V
45 Boksamtal 3 Egen läsning Egen läsning
46 Boksamtal 4 Läsning:
Skräckklassiker
Läsning:
Skräckklassiker
47 T E M A V E C K A
48 Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension

INLÄMNING BOKRECENSION

 

Några av de böcker som eleverna i årskurs 8 läser i bokcirklar just nu: Jellicoe road av Melina Marchetta, Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin, Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist och Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren.

Val, debatt och debattartikel

Vad är det som gör att en riktigt bra debattör lyckas övertyga? Inför riksdagsvalet kommer vi att ägna några veckor åt argumentation och debatt. Utifrån de retoriska begreppen logos, ethos och pathos kommer vi att analysera både skrivna debattinlägg och muntliga debatter. Syftet med detta är dels att lära sig att analysera debatter men också att ge en större förståelse och kunskap om svensk politik inför stundande riksdags- och skolval, vilket utgör en bra grund för den avslutande skrivuppgiften: en debattartikel.

Centrala begrepp:
Tes, argument, motargument, logos, pathos, ethos, intonation

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • De analyser av debattartiklar och debatter som du gör under lektionerna
  • Hur du ger och tar emot respons under skrivprocessen
  • Din debattartikel

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
35 DLS
Uppstart
Exempeltext
Retoriska begrepp:
Logos, Pathos, Ethos
Analys: Debatt inför valet
36 Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet
37 Texttypen:
Debattartikelns delar

Genomgång skrivuppgift

 

Källhänsvisning:Hur refererar man?

Genomgång skrivuppgift
Skrivprocessen
Inlämning 1: Ämne
38 Eget skrivande Skoljogg Faktasökning
Eget skrivande
Inlämning 2: Inledning
39 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
40 Eget skrivande

Inlämning 3: Klar brödtext

Kamratrespons Layout
Inlämning 4: HELT KLAR