Category Archives: Spanska

Planering spanska v. 2-9

Español, clase 8     

Semana 2-9

 

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 2. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna.

 

Vänligen,

Rocio Räisänen Arrué

rocio.raisanen.arrue@stockholm.se

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Grupp A

 

Boris Mardones Guerrero

boris.guerro@stockholm.se

Arbetsenhet 8 hus A plan 3

Grupp B

 

Juan Delgado Serrano

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp C

 

Kunskapsmål:

  • Gerundium, vad du gör just nu
  • Perfekt, vad du gjort
  Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 2

Vecka 2

VACACIONES

lov

Textgenomgång

Dos personas – dos historias, kapitel 5

 

kapitel 5 Dos personas – dos historias 1
Semana 3 kapitel 5 kapitel 5 kapitel 5 Dos personas – dos historias 2
Semana 4 kapitel 5 kapitel 5 kapitel 5 José estrella 1
Semana 5 kapitel 5 Textgenomgång

José-estrella

Kapitel 6

Kapitel 6 José estrella 2
Semana 6 Kapitel 6 Kapitel 6 Kapitel 6 Repasamos 4-6
Semana 7 Kapitel 6 Kapitel 6 Repasamos 4-6

Textgenomgång

Repasamos 4-6
Semana 8

 

Repasamos 4-6

 

Prueba

PROV

 

Genomgång av prov

 

 
Semana 9 VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

 

Planering vecka 45-51

Español clase 8 

Semana 45-51

 

Vi fortsätter att arbeta med läromedlet ¡Vamos! 3, textbok och övningsbok. Böckerna ger eleverna en bra grund och undervisningen en god struktur att utgå ifrån. Varje fredag får grupperna en läxa som förhörs fredagen efter. Läxorna finns på www.glosboken.se. Vi har hjälpt eleverna att aktualisera sina konton. Det finns alltid möjlighet att få ut läxan i pappersform. Om eleven glömt sina inloggningsuppgifter till glosboken, maila till elevens lärare. Alla texter samt extra glos- och grammatikövningar finns på www.ovningsmastaren.se.

 

Vänligen,

Rocio Räisänen Arrué

rocio.raisanen.arrue@stockholm.se

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Grupp A

 

Boris Mardones Guerrero

boris.guerro@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp B

 

Juan Delgado Serrano

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp C

 

Semana Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

45 Genomgång av prov Capítulo 4: ¡Socorro!

Textgenomgång och läsförståelse

4: ¡Socorro!

Grammatik: berätta vad du håller på med just nu (gerundium)

¡Socorro!
46 4: ¡Socorro!

Vi arbetar med övningar

4: ¡Socorro!

Vi arbetar med övningar

 

4: ¡Socorro!

Arbeta med övningar

 

Läxförhör

Gerundium
47 Tema vecka Tema vecka Tema vecka Regelbunden perfekt
48 Prueba de comprensión auditiva

Prov hörförståelse

4: ¡Socorro!

Arbeta med övningar

Prueba de lectura comprensiva

Prov läsförståelse

 

 

4: ¡Socorro!

Grammatik:

Regelbunden perfekt

 

Läxförhör

Repetera inför prov
49 Repasamos capítulo 4

Vi repeterar det vi lärt oss i kapitel 4 samt förbereder inför prov.

Prueba 6 de diciembre

Prov 6 december

Proyecto América Latina Repetera inför prov
50 Proyecto América Latina Proyecto América Latina Proyecto América Latina Arbeta med ditt land
51 Proyecto América Latina TEMA Navidad TEMA Navidad