Category Archives: Spanska

Planering spanska v. 12-23

Español.

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 3. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna.

Våra lärare:

Rocío Räisänen Arrué

rocio.raisanen.arrue@stockholm.se

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Grupp A

 

Boris Mardones Guerrero

boris.guerro@stockholm.se

Arbetsenhet 8 hus A plan 3

Grupp B

 

Juan Delgado Serrano

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp C

 

Vi kommer att arbeta med (Kunskapsmål)

Beställa mat

Olika maträtter

Berätta att du just har gjort något

Att använda gustar/doler/encantar (tycka om/smärta/älska)

 

Vi kommer också att repetera:

Verbens tempus: presens, pågående (gerundium), dåtid (perfekt) och framtid.

 

Eleverna bedöms genom:

Hörförståelseprov

Grupp eller individuellt arbete om restaurangen.

Arbete och deltagande i övningar och diskussion under lektionstid

Läxförhör

Muntligt återberättande, inspelning

  Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 12 Textgenomgång

Öva uttal, läsa högt

Kapitel 7

 

Proyecto (en el restaurante)

Kapitel 7

 

Kapitel 7

 

”En el restaurante”
Semana 13 Kapitel 7

 

Kapitel 7

 

Proyecto (en el restaurante) ”En el restaurante”
Semana 14 Proyecto Proyecto Proyecto Un tango para dos
Semana 15 Capítulo 8

Un tango para dos

 

Capítulo 8

 

Capítulo 8

 

Un tango para dos
Semana 16 Påsklov.

(Vacaciones de semana santa)

Vacaciones Vacaciones
Semana 17 Vacaciones Capítulo 8

 

Capítulo 8 Un tango para dos
Semana 18 Capítulo 8

 

Capítulo 8

 

Capítulo 8

 

Un tango para dos
Semana 19 Capítulo 8

 

Repetition Repetition Repetera till provet
Semana 20 Slutprov:

Presens (pratar)

Pågåendeform

(håller på att prata)

Dåtid (har pratat)

Framtid (ska prata)

Kapitel 7 och 8

 

Friidrottsdag Hörförståelse
Semana 21 Film Latinamerika Film Latinamerika FILMRECENSION
Semana 22 El baile en el mundo hispanoablante

 

Lov (día de la ascensión) Lov
Semana 23 Utvärdering

Lämna tillbaka böcker

Lov (día nacional de Suecia) Film

 

Inför prov i spanska åk 8 torsdag 21 februari

Repetera texterna i textboken. Samt de glosor vi haft under terminen. Kontrollera att du kan genom att använda dig av Glosboken.se samt övningsmästaren på Sanoma utbildning: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/15 Här kan du lyssna på texterna, göra olika övningar, träna verb mm.

Använd gärna nedanstående kunskapsmål som en checklista! Till varje kapitel kommer de ord och fraser vi jobbat med på lektionerna.

 

Kunskapsmål kapitel 4 ”Socorro

  • Gerundium

 

Kunskapsmål kapitel 5 ”Dos personar – dos historias

  • Perfekt.

 

Kunskapsmål kapitel 6 ”José – estrella

  • Rep. gerundium, perfekt

 

Repasamos 4-6                                                               

  • Gerundium
  • Regelbunden perfekt
  • Läsförståelse

 

 

¡Buena suerte!

     

Läxa vecka 7 & 8

Kom ihåg! Att lektionen torsdag 14 februari utgår pga utvecklingssamtal.

 

Repasamos 4-6 åk 8 páginas 77-83.

 

Vecka 7:

1 Preguntas sobre el texto (lämnas in eller mailas till lärare fredag 15/2). Frågor till texten sida 37-39 i textboken.

6 Estar

8 Como usar los verbos?

9 Palabras del texto

13 Vamos a traducir! (lämnas in eller mailas till lärare fredag 15/2),

 

Vecka 8:

12 Cómo contestar?

15:1 Vamos a escribir!

 

Kom ihåg att vi har prov 21 februari!

Planering spanska v. 2-9

Español, clase 8     

Semana 2-9

 

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 3. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna.

 

Vänligen,

Rocio Räisänen Arrué

rocio.raisanen.arrue@stockholm.se

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Grupp A

 

Boris Mardones Guerrero

boris.guerro@stockholm.se

Arbetsenhet 8 hus A plan 3

Grupp B

 

Juan Delgado Serrano

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp C

Länk till mina lektioner:

https://docs.google.com/document/d/1HWttL0LVopGI6P1OaHTdgPiLJocwCtpSBABum7ldkHQ/edit

 

Kunskapsmål:

  • Gerundium, vad du gör just nu
  • Perfekt, vad du gjort
  Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 2

Vecka 2

VACACIONES

lov

Textgenomgång

Dos personas – dos historias, kapitel 5

 

kapitel 5 Dos personas – dos historias 1
Semana 3 kapitel 5 kapitel 5 kapitel 5 Dos personas – dos historias 2
Semana 4 kapitel 5 kapitel 5 kapitel 5 José estrella 1
Semana 5 kapitel 5 Textgenomgång

José-estrella

Kapitel 6

Kapitel 6 José estrella 2
Semana 6 Kapitel 6 Kapitel 6 Kapitel 6 Repasamos 4-6
Semana 7 Kapitel 6 Kapitel 6 Repasamos 4-6

Textgenomgång

Repasamos 4-6
Semana 8

 

Repasamos 4-6

 

Prueba

PROV

 

Genomgång av prov

 

Semana 9 VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

VACACIONES

lov