Category Archives: NO

Planering Fysik åk 8

Elektricitet, magnetism

Planering i fysik åk 8, vecka 4 till och med vecka 8, 2019

 

Är det möjligt att dra ner på energianvändandet? Behöver vi göra det? Hur produceras vår energi? Detta och mycket annat kommer vi att prata om och fördjupa oss i under de kommande veckorna.

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället 


  Centralt innehåll

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för – och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrusning
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Beskriva och förklara begrepp t. ex; spänning, ström, resistans, magnetism och effekt.
 • Beskriva sambandet mellan elektricitet och magnetism, eldistribution och förstå användningen i vardagen.
 • Vilka typer av energikällor vi hade för några hundra år sedan och hur/och varför de förändrades i samband med industrialiseringen?
 • Ge en översikt för de energikällor som vi använder och till vad de används.
 • Vilka energikällor som används för produktion, uppvärmning och transport. Var produceras energin, hur går det till, vilka effekter de har på miljön, för- och nackdelar.
 • Hur Sveriges och världens energiförbrukning ser ut uppdelad på olika energislag.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Halvklass Läxa
4 Introduktion

Historik

s. 76-79

Spänning, ström och resistans

s. 80-86

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
5 Magnetism

s. 86-88

Induktion, växelström

s. 190-192

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
6 Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
7 Repetition Prov 14/2 Laboration/uppgift

 

Genomgång av veckans avsnitt
8 Genomgång / energiformer Förberedelser debatt Genomgång / energikällor

 

 

 

Posted in NO

Planering kemi åk 8

Planering för åk 8 i kemi ”Kol och kolföreningar” vecka 48-51

 

Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Elevens mål

Du ska kunnna:

 • Kol som grundämnet, varför kolatomen är speciell
 • Kolföreningar, uppbyggnad, användning
 • Kol som bränsle/råvara, användning, betydelse, fördelar/nackdelar
 • Kolets kretslopp och fotosyntesen, betydelse, hur det kan påverkas
 • Uppbyggnad, användningsområden och risker med alkoholer

Bedömning

Aktivt deltagande under lektioner, laborationer, diskussioner

Redovisningar- laborationsrapporter, läxor

Test

 

Vecka Helklass Halvklass lab/uppgift
48 Kol som grundämne

Kolets kretslopp

Kolföreningar

 

Puls kemi: s.102-110

Laboration/uppgift
49 Kolföreningar

Kol – Bränsle och råvara

 

Puls kemi: s. 111-115

 

Laboration/uppgift
50 Kol – Bränsle och råvara

 

Test torsdag 13/12

 

Alkoholer Puls kemi: s. 117-119

Laboration/uppgift
51 Alkoholer fortsättning

 

Laboration/uppgift
Posted in NO

Planering i fysik åk 8

Akustik och optik

Planering i fysik 8, vecka 41-46, 2018

 

Centralt innehåll

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Förklara hur ljud uppstår, sprids och registreras
 • Förklara ljudets egenskaper
 • Förstå hur ljud påverkar hälsan
 • Förklara hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts
 • Genomföra undersökningar med hjälp av egna planeringar och att redovisa resultat och slutsats när du genomfört undersökningarna

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar.
 • Systematiska undersökningar i form av laborationer och praktiska övningar.
 • Planering av laborationer och dokumentering av resultat.
 • Arbete med frågeställningar enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

Läxor

Prov

 

 

Veckoplanering

Vecka Lektion Läxor/prov Halvklass
41 ·         Vad är ljud

Puls fysik: s.142-143

 

 

42

·         Hur sprids ljud

Puls fysik: s.146-149

·         Örat, hur ljud registreras

·         Buller

·         Ljud i miljön

Puls fysik: 150, 151,145, 155

Läxa: 142-143, 146-149 ·         Lab/uppgifter

 

 

43

 

 

·         Ljus o mörker

·         Skuggor och bilder

Puls Fysik s.162-165

·         Reflexion

Puls Fysik s. 166-169

Läxa: 145, 150-151, 155

 

·         Lab/uppgifter

 

 

45

 

 

·         Linser

·         Ljusets brytning

·         ögat

Puls Fysik: s. 170-171, 173

·         Färger

·         Ljus som vågrörelse

Puls Fysik:175-177, (178-179)

Läxa: 162-167

 

·         Lab/uppgifter

 

46

 

Repetition

 

 

Läxa: s. 168-171, 173, 175-177

Prov

Fredag16/11

 

 

Posted in NO

Planering biologi åk 8

Människokroppen

Planering i biologi åk 8 vecka 35-41, 2018

 

Centralt innehåll

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskap.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologin.

 

Elevens mål

Att kunna:

 • redogöra för hur cellen fungerar och hur celler tillsammans bygger upp organ
 • redogöra för hur kroppens organ är uppbyggda och fungerar, och hur organsystemen fungerar ihop
 • diskutera frågor om hälsa och sjukdom
 • genomföra undersökningar och dokumentera dessa
 • planera egna undersökningar
 • använda naturvetenskaplig information i egna texter

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar, genomgångar och diskussioner
 • Hur du genomför och dokumenterar undersökningar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

 

Veckoplanering

Vecka Lektionsplanering Halvklass Läxa

 

34

 

Introduktion

Naturhistoriska museet uppföljning

Intro: människan – djur

Människans historia s.163-165

35 Cellen/organ s.166-167

Skelett s.178-179

Muskler s.180-181

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
36 Leder, skador s.182-183

Hud s.176-177

 

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
37 Blodet/blodgrupper s.186-189, 199

Hjärta/kärl s.190-193

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
38 Blodets försvar s.194-196, 198

Sjukdomar s.200-201

Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
39 Matspjälkning s.204 -207, 208-209 Laboration/uppgifter Repetera veckans innehåll
40 Matspjälkning s.204 -207, 208-209 Repetition Repetera veckans innehåll
41 Prov tisdag 9/10

Andning

 

Laboration/uppgifter

 

 

 

 

 

 

Posted in NO