Category Archives: Musik

Instruktion inför prov i musikhistoria och instrumentkännedom vecka 17

Vi har under den första perioden av vårterminen bl.a. arbetat med instrument och instrumentgrupper, musikhistoria (de klassiska epokerna) och musikteori. Under vecka 17 kommer du att redovisa din förmåga att ”samtala och analysera”. Du kommer göra detta i form av ett prov som består av två delar. En kopplad till musikhistoria och en kopplad till instrumentkännedom.

I provdelen som testar kunskaper i musikhistoria kommer du att få lyssna på musik fån olika epoker och din uppgift är att skriva vilken epok musiken hör hemma i. När du väl kommit fram till vilken epok som är den rätta motiverar du ditt svar skriftligen. Motiveringen kan t.ex. beskriva instrument, tempo, sångsätt, tonspråk samt vilken funktion musiken eller vissa instrument har. Genom uteslutningsmetoden kan du också t.ex. tänka att om du hör något elektroniskt ljud utesluts direkt alla epoker förutom modernismen. I denna del av provet kommer det också finnas två öppna frågor där du ges möjlighet att visa i vilken grad du kan utveckla ett svar och göra kopplingar mellan musik från olika epoker och musiken i dagens samhälle.

Provdelen som testar instrumentkännedom går ut på att du dels kommer att få se bilder på olika symfoniorkesterinstrument och dels att du kommer att få höra olika symfoniorkesterinstrument. När du bestämt dig för vad du ser och hör skriver du instrumentets namn och vilken instrumentgrupp instrumentet tillhör.

Studietips: Läs om en epok i ditt instuderingshäfte eller på din tidslinje samtidigt som du lyssnar på tidstypisk musik från samma epok. T.ex. när du läser om klassicismen lyssnar du på Mozart. Öva slutligen på att sätta ord på vad du hör när du försöker urskilja olika instrument, stilar och karaktärsdrag. Tänk högt, resonera med dig själv och diskutera sedan gärna med en vän eller familjemedlem.

När du lyssnar på musiken är det viktigt att du lyssnar fokuserat, gärna i lurar. Vilka olika instrument och instrumentgrupper hör du? Vilken karaktär har musiken? Vilka känslor och stämningar förmedlar musiken? Andra frågor som är bra att ställa sig är vem har skrivit musiken samt när, var, hur och i vilket syfte musiken har komponerats.

Konkreta mål:

 • Du ska kunna urskilja, höra skillnad på tidstypisk musik från tidsepokerna medeltid, renässans, barock, klassicism, romantik och modernism samt urskilja och beskriva typiska karaktärsdrag.
 • Du ska känna till, urskilja och höra skillnad på betydelsefulla instrument och instrumentgrupper.
 • Du ska känna till några betydelsefulla kompositörer från barocken, klassicismen och romantiken.
 • Du ska kunna beskriva vilken funktion musiken har haft för individer och samhälle under de olika epokerna.
 • Du ska kunna göra jämförelser mellan musiken från en viss epok och musik i dagens samhälle.
 • Du ska kunna  urskilja symfniorkester-instrument och instrumentgrupper till både utseende och läte.

Ord och begrepp som kan vara bra att känna till:

 • Epok, unison sång, flerstämmig sång, instrumental musik, kompositör, affektlära, kastratsångare, opera, lied, sonat, symfoni, cembalo, luta, trubadur, gregoriansk sång, hovkompositör, fri konstnär, eskapism, puls, rytm, dur, moll, ackord, nyanser, dynamik, terrassdynamik, notskrift, melodi, klangfärg, karaktär, poesi, harmoni, dissonans, lyrisk…

Tre bra filmer:

 1. Farinelli (1994)
 2. Amadeus (1984)
 3. Den röda fiolen (The red violin, 1998)

Tre bra länkar att använda:

 1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Musikens_historia
 2. https://www.youtube.com/watch?v=I0Y6NPahlDE (Dokumentärserie, på eng, i 6 delar)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ImqEJHsUm3I (Musikens historia på 7 min)
 4. https://www.youtube.com/watch?v=rB5HAywTyyQ&list=PLaRmzBB986QkvSrk5TG77a5-_fyOniVNa (Spellista med ex. från de olika epokerna)
Medeltid 500-1450

Lyssna på gregoriansk sång

Lyssna på musik av Adam de la Halle

Renässans 1400-1600

Lyssna på musik av följande kompositörer:

Palestrina och W. Byrd

Barock 1600-1750

Lyssna på musik av följande kompositörer:

J.S. Bach, Vivaldi och Händel.

Klassicism 1750-1825

Lyssna på musik av följande kompositörer: Haydn, Mozart och Beethoven.

Romantik 1800-1900

Lyssna på musik av följande kompositörer:

Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Schumann, Grieg, Wagner, Verdi, Tjajkovskij, Puccini, R. Strauss, Bizet, och Mahler.

 

Modernism 1900-1970

Lyssna på musik av följande kompositörer:

Impressionism: C. Debussy, M. Ravel

Expressionism: I. Stravinskij, A. Webern, A Berg och  A. Schönberg.

Andra intressanta kompositörer: Stockhausen, Cage, Riley

Terminsplanering – Musik

 Vt-19 Åk 8 Åk 8 Åk 8
Vecka Arbetsområden Innehåll, musikexempel, länkar, lyssning och läsning. Lektion går bort   på grund av…
2 Måndag-OnsdagLov

 

3 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom,.

-Melodispel – Keyboard

-Skriva noter

 

-Genomgång av planering

-Teorihäfte s.1-4

Tangentinstrument

-Piano/flygel

http://www.musikteori.se/

4 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Melodispel – Keyboard

-Skriva noter

-Teorihäfte s.5-8

Blåsinstrument

-Flöjt, oboe, klarinett och fagott (träblåsinstrument).

-Trumpet, valthorn, trombon och tuba (bleckblåsinstrument).

http://www.musikteori.se/

  5 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Melodispel – Keyboard

-Skriva noter

-Teorihäfte s.8-10

Stränginstrument

Violin, viola, violoncell, kontrabas (stråkinstrument) och gitarr, harpa (knäppinstrument).

http://www.musikteori.se/

Tisdag – Studiedag 8A:1, 8A:2
6 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Sång – Talkör – Notvärde-Takter

-Skriva rytmer

Slagverksinstrument 

Bastrumma, virveltrumma, pukor, marimba m.m.

 

Onsdag Skutt 12.00-

8B:2

7 -Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

-Skriva ackord med noter-Förtecken

-Bygga ackord med hjälp av formel.

 

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Medeltid och Renässans

 

http://www.musikteori.se/

 

 

 

Tisdag-Utvecklingssamtal Grupp:

 

Torsdag-Utvecklingssamtal

Grupp:

 

8 -Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

-Skriva ackord med noter

-Bygga ackord med hjälp av formel.

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Barock och Klassicism Fredag –8B:1 Vikarie (Simon på utbildning)
9 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
10 Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Romantik och Modernism Torsdag – Idrottsdag

8C:1

11 PRAO PRAO PRAO
12 Reservvecka Reservvecka Onsdag – Strategidag

Vikarie för 8C:2, 8B:2.

 

13 Reservvecka Reservvecka Tisdag 8A:1 Skutt 12.00-
14 Provförberedelser Skapa spellista, arbeta med instuderingshäfe. Tisdag – 8A:1 Vikarie (Simon på utbildning)
15 Provförberedelser Skapa spellista, arbeta med instuderingshäfe.
16 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
17 Prov (teori, instrument och historia) Prov (teori, instrument och historia)
18 Sång och spel i grupp Sång, melodi, bas, ackord och trummor. Onsdag – Lov (1:a maj)

8C:2 och 8B:2

19 Sång och spel i grupp Sång, melodi, bas, ackord och trummor. Tisdag Skutt 12.00-

8A:1

20 Sång och spel i grupp Sång, melodi, bas, ackord och trummor. Torsdag – Idrottsdag

8C:1

21 Sång och spel i grupp Sång, melodi, bas, ackord och trummor. Torsdag – 8C:1 Vikarie? (Simon förbereder Årstafestivalen).

 

22 Sång och spel i grupp Sång, melodi, bas, ackord och trummor. Torsdag – Lov Kristi himmelfärd

8C:1

Fredag – Lov Kristi himmelfärd

8C:1

23 Betygsprat Torsdag – Lov Nationaldagen

8C:1

Fredag – Kompdag från festivalen

8B:1

24 Måndag –Mentordag

 

Tisdag – Skolavslutning

Hej!

Här kommer en checklista som är bra att du går igenom innan du lämnar in din låt.

 1. Döp Garagebandfilen med förnamn, klass och låtens namn. Om du heter samma som någon annan i klassen skriver du förnamn plus första bokstaven i ditt efternamn.
 2. Använd hörlurar när du spelar in din röst och se till att du aktiverat medhörning.
 3. Aktivera ”alla sektioner” innan du spelar in din röst.
 4. Du kan välja mellan att sjunga eller att använda spoken word. Spoken word är när du läser texten med inlevelse. Om du väljer spoken word är det viktigt att du tänker på att inte läsa för fort. Texten ska börja och sluta en vers eller en refräng på samma ställe som sången gör.
 5. Spela gärna in flera versioner av din röst.
 6. Se till att du har med en bas, ackord och trummor/beat. Du får gärna ha med fler instrument och effekter.
 7. Låten ska vara klar att airdroppa till mig under musiklektionen vecka 48.
 8. Om du behöver hjälp eller vill lära dig mer fråga en kompis, sök upp mig eller titta på en av alla tutorials på youtube. Här är ett exempel:https://www.youtube.com/watch?v=s9YeAecNSKk sök på Garageband iPad.

Mvh

/Simon