Category Archives: Franska

Planeringen v. 2-v.8

Planering V. 2-V.8 (VT 19)

Åk: 8

Ämne: Franska

 

Undervisningsmål:

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna beställa mat på franska i en restaurang med hjälp av en meny.

Skriva en dialog med hjälp av restaurangfraserna.

Redovisa en dialog muntligt i form av ett restaurangrollspel.

Kunna lyssna på och förstå en dialog som utspelar sig i en restaurang mellan restauranggäster och servitören.

Kunna återberätta en text med hjälp av bilder om en högtid i Sverige och använda mat uttryck.

Kunna bilda passé composé för verb som slutar med er, ir och oregelbundna verb)

Kunna placera adjektiv på franska.

Detta gör vi igenom:

Läsa texter som handlar om matvanor och restaurangbesök.

Nya ord och uttryck som du kan behöva när du ska skriva och prata om matvanor.

Underlag för bedömning:

Muntliga och skriftliga övningar på lektionstid.

Läxförhör varje vecka samt en inlämningsuppgift.

Skrivuppgift V. 8.

Detta måste du göra hemma: läs texten högt och kontrollera att du förstår den (lyssna på texten i ovningsmastaren.se)

Arbeta med övningarna både som finns på ovningsmastaren.se och i övningsboken: Chez nous.

Träna på glosor.

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa texter i kapitel 3 samt glosor och grammatik i läroboken Chez nous samt material som delas ut av läraren.

Arbeta med kapitlens tillhörande övningsuppgifter om både ordförståelse och grammatik.

Dialoger och muntliga presentationer.

Öva uttal och intonation

Hörövningar.

Preliminär planering: Det innebär att det kan ske eventuella ändringar

Vecka Måndag Torsdag Fredag Läxförhör
Vecka 2   Planering genomgång

Börja med kapitel 3a

 

Läsa text: on mange des choses bizarres ici S. 48/49

Ord lista S. 134

 
Vecka 3 Ord förståelse

Uppgifter S. 79/81 i Ö.B

Les adjectifs S. 83/84 Ö.B Fortsätta med uppgifterna.  
Vecka 4 Passé composé

Verbe ”er”

S. 85/86 Ö.B

Återberätta en text med hjälp av bilder: använda matuttryck S. 86

Uppgiften används också för att berätta om en högtid i Sverige S.89 Ö.B

Inlämningsuppgift: Lire Michelin et Gustave Eiffel P.64/ 65. Ni kommer att få frågor. Ni svarar på dem och lämna senast nästa torsdag  
Vecka 5 Text. On mange des choses bizzares ici.

54/55

Ord förståelse S. 91-93 Läxförhör : Verbes voir et boir au présent et au passé composé S. 100/101 Passé composé des verbes « er »
Vecka 6 Passé composé des verbes ”ir » et verbes « re »

S,110/111

Partitiv artikel

S. 96 (Ö.B)

Lyssna på ett samtal som utspelas på en restaurang S. 103

Vad äter du till frukost: använd ord från S.97/ 98  
Vecka 7 Arbeta med att skriva en dialog på franska vid ett restaurangbesök.

Ni kommer att få instruktioner inför dialogskrivandet

Fortsätta arbeta med att skriva en dialog.

 

Maila en kopia till mig.

 

 

Muntligt redovisa i grupper om restaurangbesök. Passé composé för verbes med ”ir” och verbes « re »
Vecka 8 Repetition inför prov

 

Prov: på provet testas läsa/ höra oh skriva förmåga. Öva på uttal och   intonation  

 

Inför prov vecka V. 8:

Ni ska kunna: läsa texter 3a,3b

Träna på glosor för kapitel 3a, 3b

Kunna bilda passé composé av verb som slutar med er, ir och re samt verb som: boire, ouvrir, voir, faire. Tex: j´ai mangé, j´ai fini, tu as vendu, elle a ouvert, il a bu, nous avons fait.

Placera adjektiv på franska : petit, grand, bon tex: un grand homme, un petit garçon, un bon gâteau.

Använda partitiv artikel (du, de la, de l´, des), tex: je bois du lait, je mange de la viande.

Lyssna på ett samtal som utspelas i en restaurang mellan gäster och servitören.

 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

  E C A
Lyssna

 

Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att tex kommentera eller svara på frågor. Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att tex kommentera eller svara på frågor Du förstår helheten och uppfatta viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala  Muntlig framställning:

Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation.
Samtala Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar Du formulerarar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar Du formulerar dig tydligare och ner sammanhängande
Skriva Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 

 

Inför prov vecka Torsdag V.49

Ordförståelse:  Ni ska läsa kapitel 2a.

ord lista S. 132 i text bok

Phrases utiles S 33 i text bok

Grammatik:  övningsbok

Ni ska kunna: böja verb pouvoir et vouloir i presens.

demonstrativa pronomen

adjektivets böjning.

Mer detaljer för sido nummer finns på planeringen som ni fick  efter höstlov.

Lycka till

 

 

 

Inför Prov V.42

Inför prov Torsdag V. 42: Skriftligt

Muntligt prov: fredag V. 42

Åk: 8

 

    Grammatik Innehåll
Läsa text kapitel 1a (le voyage à Londres) p.12/13 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles S. 14 T.B

Svara på frågorna i ÖB uppgift: 1,2,4 S. 17/18

Ställa frågor på franska

Uppgifter S : 24/25

Le verbe prendre i presens :

Uppgifter 10 S.23/24

Kolla hur man böjer verb prendre S. 15(T.B)

Skriva minst åtta transport medel.

Fråga hur tar man sig till skolan/ till ett land

Träna på uppgifter: uppgift 5 S. 19

Uppgift 6 S. 20

Uppgift 7 S. 21

Läsa text kapitel 1b (le rendez-vous) p. 18/19 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 20 T .B

Svara på frågorna 1,2,3 S. 29/30

Negationer : uppgift 8c, 9, 10,11 S. 35/36

Verb savoir : titta hur man böjer verb savoir S. 20 i T.B

Uppgifter 8a, 8b S. 33/34

Fråga efter vägen och beskriva vägen för någon:

jobba på uppgift 7 S. 33.

 

Kunna minst 8 byggnader: uppgift 4 S. 30/31

Läs kapitel 1c ( le retour malheureux) S. 26/27 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 28 i T.B

Svara på frågorna 1, 2,3 S. 39/40

Possessiva pronomen : titta på S. 28 i T:B

Gör uppgift 4 S.41/42/43

Le futur proche: p. 29 i T.B

Uppgifter 5,6 S. 44

Fråga din kamrat om vad hon ska göra under veckan,

Vilken aktivitet ska hon göra.

uppgift

7 p. 45