Category Archives: Engelska

“The Absolute True Diary of a Part-Time Indian” Week 17-22

“The Absolute True Diary of a Part-Time Indian” Week 17-22

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriftligt formulera text där du visar att du förstår innehållet i boken vi läser.
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär. Du kommer att få tid all läsa, diskutera och svara på frågor till boken i skolan. Om du inte hinner läsa sidorna eller skriva ner svaren på frågorna i skolan ska det göras hemma. Du får veckans frågor mailade till dig och ska maila svaren tillbaka till mig i slutet av veckan.
 • Du ska ha last följande sidor till slutet av veckan:

Week 17      Read p 1-31 (Because Geometry..)

Week 18      Read p 32-81 (Halloween)

Week 19      Read p 82-129 (Dance..))

Week 20      Read p 130-158 (Red Versus White

Week 21      Read p 159-198 (Rowdy and I…)

Week 22      Read p 199- 230

 

Engelska matris
  E C A
Skriva och göra sig förstådd   I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning.

 

Engelska v. 48 – 3

 

Bookcircle: Holes

Engelska  
 Year 8  
Vecka  48-3

 

 
Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no-good-dirty-rotten-pig-stealing-great-great-grandfather and has since followed generations of Yelnatses. Now Stanley has been unjustly sent to a boys’ detention center, Camp Green Lake, where the boys build character by spending all day, every day, digging holes exactly five feet wide and five feet deep. There is no lake at Camp Green Lake. But there are an awful lot of holes. But what could be buried under a dried –up lake? Stanley tries to dig up the truth in this inventive and darkly humorous tale of crime and punishment – and redemption.
Louise Sachar
 

Lärandemål

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louise Sachar kommer fram
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär

 

Undervisning

This book circle will last four weeks. You will get time to read, discuss and do exercises in school. You will have different assignments every week. After we read the book we will watch the film and compare it with the book.

 

 

 

EVALUATION

The teacher will evaluate your written book circle tasks, your activity during lessons and your discussions in your book circle groups on the last lesson of the week. The first lesson of the week, you have preparation lesson where you can read or otherwise prepare (write your text, prepare yourself orally for example) your assignment for the last lesson.

HOMEWORK

You must read the given pages for each book circle discussion and do your task (see list below). You should also study the words the word finder presents. Those words are homework for the following week or lesson. The word finder must look up 15-25 words and create a word activity/word game and present it to the group. The word finder also checks if the other group members have learnt the words by next week.

Week 3 you will write a final book review in English.

Pupil Week 49

p. 63

Week 50

p.123

Week 51

p.184

Week 2

p.233

Pupil 1 Discussion leader Word finder Summarizer Character tracer
Pupil 2 Word finder Discussion leader Character tracer Summarizer
Pupil 3 Summarizer Character tracer Discussion leader Word finder
Pupil 4 Character tracer Summarizer Word finder Discussion leader

 

Bookcircle rolls

 

Discussion leader

Prepare three questions. Remember to write open questions and not Yes/No ones. Always set the scene (summarize and say page number) before you write your questions. At the group meeting, you will lead the discussion. You should also write down a manuscript of what you are going to say and in what order the group members should report their task. Always address students by name and thank them when they have presented their activity. Start by asking the word finder from last week to give the home work check-up. After that, ask the summarizer to summarize today’s reading. Next it is your turn to ask your questions to the group.

 

 

Summarizer

Prepare a brief summary of today’s reading. Your group discussion will start with your summary that covers the key events and main highlights of today’s reading assignment. Mail a summary to the teacher.

 

Word finder

Note words that are useful and unfamiliar while you are reading (15). Later you write down their definitions/translations and make a wordlist on the words. Copy and hand out to all the members in the group.

 

Character tracer

Choose a character and list some character traits that the person has shown in today’s reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices. (“I think this person is a very caring person because on page XX he really tries to make Liz feel better. He even bakes her cake even though he hates spending time in the kitchen”). Mail your thoughts to your teacher.

 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Läser skönlitteratur på engelska och analyserar innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louis Sachar kommer fram
 • Talar och diskuterar på engelska samt uttrycker dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använder ett varierat språk och utvecklar ett utökat vokabulär

 

Underlag för bedömning är:

 • Diskussionerna på sista lektionen
 • Texterna du skriver och andra uppgifter du ska göra till varje vecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris med kunskapskrav

 

  Kunskapskrav
E C A
Att läsa och lyssna Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att tala och skriva I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassBetyget ning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Att diskutera Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska åk 8

Engelska åk 8 v.42 – 52

 

V.42. Lyssna/läs de sista texterna  i kapitlet ”creepy, ”who is guilty” + ”the chain”

 

 1. 43. Skriva filmmanus

 

v.45 – 52 Läsning samt inspelning av skräckfilm. Separat schema kommer efter lovet.

Engelska v 3-7

Eng åk 7 v 3-7

 

Under de nästkommande veckorna kommer vi att arbeta med följande:

 

3-5 Avsnittet Canada i boken ”Magic”

 

 1. 3 Texter om Kanada

v.4 Eget arbete om Kanada

v.5 Avslutande arbete om Kanada med texter ur boken.

 

 1. 6-7 Olympiska spelen. Mer om detta kommer v.6