Category Archives: Bild

Allmän betygssammanställning åk 7-9

Allmän betygssammanställning åk 7-9
Nedanstående kunskapskrav bedöms om möjligt kontinuerligt vid varje övning. En del av dem är relevanta hela tiden, andra ibland. (sammanställning Martin Nordström)

1. Bildspråk
(din vana och säkerhet i att uttrycka dig i bild)
E. Du framställer bilder med ett enkelt, fungerande bildspråk
C. Du framställer bilder med ett utvecklat bildspråkspråk
A. Du framställer bilder med ett väl utvecklat bildspråk
2. Material/teknik
(din förmåga att hantera bildverktyg)
E. Du hanterar material och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
C. Du hanterar material och tekniker på ett fungerande sätt
A. Du hanterar material och tekniker på ett väl fungerande sätt
3. Genomförande
(hur färdiga blir/upplevs dina bilder)
E. Dina bilder är delvis genomarbetade
C. Dina bilder är relativt genomarbetade
A. Dina bilder är genomarbetade
4. Bildkomposition
(Din förmåga att bygga upp bilder)
E. Du hanterar bildkomposition på ett i huvudsak fungerande sätt
C. Du hanterar bildkomposition på ett fungerande sätt
A. Du hanterar bildkomposition på ett väl fungerande sätt
5. Tillvägagångssätt
(hur du arbetar)
E. Du tar dig framåt genom att pröva idéer, material och arbetssätt
C. Du tar dig framåt genom att pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt
A. Du tar dig framåt genom att systematiskt pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt
6. Process
(hur du tänker)
E. Du driver ditt arbete genom att bidra till att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt
C. Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som efter bearbetning leder framåt
A. Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt
7. Presentation
(Hur du anpassar ditt arbete till uppgift och sammanhang)
E. Du utför och visar dina arbeten med viss anpassning
C. Du utför och visar dina arbeten med relativt god anpassning
A. Du utför och visar dina arbeten med god anpassning
8. Omdöme
(Din förmåga att ge omdöme om eget arbete)
E. Du ger enkla omdömen om den egna arbetsprocessen
C. Du ger utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen
A. Du ger välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen
9. Bildtolkning
(Förstå sig på bild – uttryck, funktion, kategorisering mm)
E. Du beskriver och tolkar bilder på ett enkelt sätt, med viss underbyggnad och användning av ämnesspecifika begrepp
C. Du beskriver och tolkar bilder på ett utvecklat sätt, med relativt god underbyggnad och god användning av ämnesspecifika begrepp
A. Du beskriver och tolkar bilder på ett enkelt sätt, med mycket god underbyggnad och väl utvecklad användning av ämnesspecifika begrepp

Grundplanering Bild åk 8 2018-19

Grundplanering Bild åk 8 2018-19

Valaffischer (ca 3 veckor)
Vi lär oss om propaganda och argumentation genom bild
Teori + praktisk uppgift – fiktiv propaganda om skolfrågor
Reklam (3-4 veckor)
Vi lär oss om reklam, försäljning och behovspåverkan genom bild
Teori + praktisk uppgift – fiktiv reklam efter vald vara
Digitalt/analogt arbete, Photoshop respektive tecknat
Bildteori (ca 3 veckor)
Vi övar oss på bildanalys och bildtolkning. Vi tränar begrepp och lär oss om uttryck och funktion.
Människan i konsten
Skulptur (4 veckor+2 efterbehandling, måleri)
Porträtt i lera – tredimensionell bild
Vi kommer att skulptera ett porträtt i lera, mindre format och lära oss om porträttering och skulpturteknik.
Vi tittar på porträtt och skulptur från konsthistorien.
Teckning (ca 8 veckor)
Vi kommer under en period att arbeta med gestaltning av människor. Vi övar oss genom att teckna modell, varefter vi gör egna kompositioner utifrån fotografering. Arbetet kopplas till den avbildade människans roll i konst/bildhistorien.