Författare: Therese Rispling

v.46

Hej elever och vårdnadshavare i åk 7.

Nu är vi i full fart igen efter ett härligt läslov. Höstterminen börjar sakta röra sig mot sitt slut. Något som vi har framför oss är att eleverna i åk 7 nu börjat som matsalsvärdar. Klass 7A är först ut för att därefter följas av resterande 7or, 8or och 9or. Eleverna kommer att hjälpa kökspersonalen att hålla rent och snygg i matsalen för att sedan belönas med en glass. Det ger ett bra tillfälle att uppmärksamma hur man själv håller rent efter sig vid lunchen.

 

Nötallergi 

Vidare vill vi påminna alla om att vi har flera elever på skolan som är nötallergiker. Årstaskolan är en nötfri skola och vi uppmanar alla att lämna nötterna hemma. Dessvärre, om olyckan skulle vara framme så hoppas vi att mentorer och eleverna själva är väl förberedda med vilka insatser som behövs.

 

F-varningar

Under v.46 kommer alla lärare att förbereda de elever som än inte riktigt nått upp till de bedömda kunskapskraven för ht17. Lärarna kommer under veckan samtala med de elever som behöver komplettera något eller ytterligare arbeta mot något eller några kunskapskrav. Mentorerna kommer nästa vecka (v.47) meddela vårdnadshavarna om eventuella F-varningar.

En F-varning betyder nödvändigtvis inte att man får F i betyg. F-varningen är en varning för att berätta att eleven än inte visat att hen nått upp till de kunskapskrav vi lärare bedömt eller att man behöver komplettera något som man kan ha missat.

 

Åk 9 Nationella prov v.46

På tisdag, onsdag och torsdag denna vecka har Åk 9 de muntliga nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det innebär att flera av lärarna sitter upptagna med proven. Eleverna kommer att få vikarier under några lektioner där vi lärare gett ut vikarieplaneringar för att arbetet ska fortgå så smidigt som möjligt.

 

Vi i enhet 7 önskar alla en trevlig vecka. 

PS. Vi har fått lite frågor och funderingar om när och hur bloggen uppdateras. Vi vill förtydliga att bloggen uppdateras efter behov men att vi  i enheten siktar på att uppdatera bloggen åtminstone varannan måndag. D.S

 

 

Äntligen lov!

Hej elever och vårdnadshavare!

Denna vecka går vi in i v.44 och inser att hösten gått i rasande fart. Vi har nu sju skolveckor kvar innan jul. Det kommer vara fullspäckat med undervisning och förberedelser inför läsårets första betyg.

Vi vill uppmana alla elever att utnyttja lovet (Läslovet!) till lite intressant och skön läsning. Vi vill tipsa om att ni på Stockholms stadsbiblioteks hemsida kan både låna e-böcker till iPaden samt hitta till Stockholms olika bibliotek. https://biblioteket.stockholm.se/

Vi i enhet 7 vill önska alla elever ett skönt höstlov/ läslov och hoppas att ni kommer tillbaka till skolan om en vecka med ny energi, ny inspiration och ny kämparglöd.

/ Enhet 7

 

Nattvandring

Hej,

Föräldrar vid Årstaskolans skolråd beslutade 26/4 2017 att föräldrar från klasser åk 6 till åk 9 ska nattvandra en gång i veckan. Nattvandringen sker fredagar kl. 19.00 – 22.00. Nattvandrande föräldrar samlas kl. 19.00 på ungdomsgården vid Årstaskolan.

Ansvar
Föräldrar i en klass ansvarar för att sammankalla 4 personer som kan vandra. Klassföräldrar i respektive klass är sammankallande och ansvarar för att vandringen blir av.

Följande klass ansvarar för givna datum: Varje klass är ansvarig att bemanna med minst tre personer per gång.

V 40 – 9A
V 41 – 9B
V 42 – 9C
V 43 – 8A
V 44- 8B
V 45 – 8C
V 46 – 7A
V 47- 7B
V 48- 7C
V 49 – 6A
V 50 – 6B

Hjälp att få
Nattvandring i Årsta har funnits sedan januari 2016 och ett dussintal erfarna vuxna vandrare kommer att finnas tillgängliga för information och stöd. Varje nattvandring kommer att inledas av att en erfaren nattvandrare pratar igenom förhållningsregler och fördelar ut jackor, mobiltelefon mm. Själva vandringen genomförs sedan av föräldrar i klassen. Det finns också flera intresserade nattvandrare som har anmält intresse i vår Facebook-grupp Nattvandring Årsta.

Så funkar det
Samling sker på ungdomsgården vid Årstaskolan på fredag kväll klockan 1900. En erfaren nattvandrare (från Nattvandring Årstas Facebook grupp) går igenom grunderna i hur vandringen funkar, den utrustning som vi har att tillgå och vad som är viktigt att tänka på när vi är ute och pratar med ungdomar. Efter avslutad vandring återsamlas gruppen vid ungdomsgården och återlämnar lånad utrustning.

För att nattvandringen ska fungera i Årsta så behöver föräldrar i varje klass ta ett gemensamt ansvar. Skolan kommer att hjälpa till med information på sin webb och blogg, men det är vi föräldrar som behöver administrera arbetet och genomföra vandringarna. Det är inte svårt men det kräver att vi föräldrar ställer upp på våra barn och unga. Allt praktiskt material så som jackor, västar och annan utrustning är redan införskaffade och redo för att genomföra vandringarna.

Vid frågor kontakta Maria Quaglia mariaquaglia@ymail.com  070-639 06 56, Stefan Holmgren stefan_holmgren@hotmail.com 070-690 99 04, Tonya Orheden tonja.orheden@gmail.com,    Fredrik Stolpe fredrik.stolpe@gmail.com   070-999 50 45