Author Archives: Malin Plantin Wantell

PRAO v.11

Hej!  

Nu närmar det sig PRAO för åk 8, och nu veckan innan kommer vi att ge er elever möjlighet att under skoltid kontakta handledaren på praoplatsen. Detta för att stämma av tider, lunch och om någon specifik klädsel behövs.

Ni kommer även att få med er ett PRAO-intyg från skolan. PRAO-intyget är viktigt att du får ifyllt i slutet av praoveckan, både för närvaron och för dina framtida sommarjobbsansökningar, då detta fungerar som ett referensbrev. Påminn varandra om intyget!  

Du kommer även under praoveckan att ha en skoluppgift kopplad till samhällskunskapen. Ta hjälp av din handledare att få den genomförd ordentligt.  

Tänk på att komma i tid till praoplatsen!  

Lycka till!  

Malin, SYV  

PRAO-intyg VT19

Inför PRAO v.11

Hej från studie- och yrkesvägledaren!
I vår är det dags för eleverna i årskurs 8 att vecka 11 genomföra sin första Prao. Läs gärna igenom informationen i de bifogade filerna. Dyker det upp några frågor eller funderingar är det välkommet att kontakta mig.

Praoinformation vårdnadshavare VT19
PRAO årskurs 8 VT19

Nedan finns även de blanketter som eleverna fått i ett kuvert. Praoavtalet och riskbedömningen ska signeras av vårdnadshavare, elev och av arbetsgivaren för att sedan lämnas till mentor eller SYV som lämnar det vidare till rektor för beslut. Blanketten ska vara inlämnad senast 8/2 2019.

Praoavtal och riskbedömning Årstaskolan VT19
Till PRAO-handledare VT19

God jul!
Med vänlig hälsning Malin Plantin Wantell
076-129 14 25, malin.plantin.wantell@stockholm.se