Author Archives: Linda Gunnarsson

Svensk språkhistoria (v.2-5) + Nordiska språk (v.5-8)

Veckorna mellan jullovet och sportlovet kommer vi att ägna åt språkvetenskap. Veckorna kommer att delas upp så att vi de första veckorna läser och pratar om vår svenska språkhistoria, så som den sett ut nästan 2000 år tillbaka i tiden. Dessa veckor kommer sedan att avslutas med ett mindre prov. Veckorna efter detta kommer vi sedan att titta närmare på svenskans släktskap med de övriga nordiska språken. Fokus kommer här att ligga på likheter och skillnader mellan språken, vilket sedan avslutas med att eleverna under en lektion skriver en resonerande text där de gör en jämförelse mellan språken.

På provet i språkhistoria vecka 5 ska du kunna:

  • Den svenska språkhistoriens olika epoker och exempel från dessa
  • Vilka andra språk som påverkat det svenska språket under olika perioder
  • Att språk är besläktade (språkträd/familjer) och att svenskan tillhör de indoeuropeiska språken
  • Begreppen dialekt och sociolekt, vad dessa innebär och kunna ge exempel

Till skrivuppgiften om nordiska språk vecka 8 behöver du kunna:

  • Likheter och skillnader mellan svenska och norska
  • Likheter och skillnader mellan svenska och danska

Grammatikveckor! (v.48-51)

Precis som förra läsåret avslutar vi höstterminen med några veckor ren grammatik i svenskan. Grammatiken brukar delas upp i två delar: ordklasser och satslära. Eftersom vi förra året gick igenom ordklasserna kommer vi det här året att ägna oss åt satslära.

Satslära är läran inom grammatiken som handlar om hur olika ord fungerar i en sats eller mening och hur det ska ordnas för att skapa en begriplig kommunikation. Precis som orden delas upp i olika grupper, klasser, inom ordklasserna så delas orden inom satsläran in i satsdelar. Ordföljd är därför en stor del av satsläran.

Lektionerna kommer de här veckorna se någorlunda likadana ut, de kommer att börja med en kort genomgång som sedan följs av eget arbete i övningshäften som eleverna har fått. Grammatikveckorna avslutas med ett test under vecka 51.

Datum för grammatiktest:
8A onsdag 19/12
8B torsdag 20/12
8C tisdag 18/12

 

Ungefärlig veckoplanering åk 8

Veckobrev v.47

Den här veckan är det temavecka på hela Årstaskolan! I år är temat för veckan inte lika tydligt, men då samtliga aktiviteter knyter an till So-ämnena så blir temaveckan en form av “So-vecka”. Vi passar även på att utbilda eleverna i hjärt- och lungräddning den här veckan.

För att få ihop schemat så varierar tiderna för de olika dagarna mellan klasserna, så det gäller att ha koll på sin egen klass schema (se nedan). Aktiviteterna i årskurs 8 är dock desamma för alla klasser. Två av dagarna är halvdagar den här veckan, men det kommer ändå att serveras lunch till de elever som vill i matsalen.

Aktiviteter i årskurs 8 under temaveckan:
– Filmvisning + diskussion och analys
– Besök på Tingsrätten i Flemingsberg
– Besök i riksdagen + Demokrativerkstan
– Arbete kring de globala målen
– Besök på Gymnasiemässan i Älvsjö
– Besök på Medeltidsmuseet
– Stadsvandring

 

 

 

Skräckveckor! (v.41-48)

Lagom till att höstmörkret börjar komma och halloween närmar sig har vi den här veckan påbörjat arbetet med ett större arbetsområde i årskurs 8: SKRÄCK! I klasserna har det skapats bokcirklar och under sammanlagt fyra veckor kommer varje bokcirkel att ha läst en skräckroman. Varje tisdag samlas bokcirkeln för ett boksamtal på svensklektionen som spelas in på iPad. Vid minst ett tillfälle ska eleverna dessutom inneha rollen som samtalsledare. Skräckveckorna avslutas med att eleverna den sista veckan skriver en bokrecension av den bok som de läst.

De kommande veckorna är det alltså viktigt att se till att alltid ha sin bok med sig till lektionen och att varje tisdag se till att man hunnit läsa till rätt sida inför boksamtalet.

Underlag för bedömning de här veckorna:

  • Boksamtalen
  • Bokrecensionen


Veckoplanering

Vecka Tisdag Onsdag Torsdag
41 Introduktion
Val av bok
Uppstart bokcirklar
Egen läsning
Egen läsning
42 Boksamtal 1 Egen läsning Egen läsning
43 Boksamtal 2 Egen läsning Egen läsning
44 H Ö S T L O V
45 Boksamtal 3 Egen läsning Egen läsning
46 Boksamtal 4 Läsning:
Skräckklassiker
Läsning:
Skräckklassiker
47 T E M A V E C K A
48 Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension

INLÄMNING BOKRECENSION

 

Några av de böcker som eleverna i årskurs 8 läser i bokcirklar just nu: Jellicoe road av Melina Marchetta, Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin, Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist och Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren.