Author Archives: Linda Gunnarsson

Tema: Att växa upp (v.10-21)

Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt.

Veckan innan praoveckan kickade vi igång ett nytt ämnesområde i svenska som vi valt att kalla Att växa upp. Temat består av två större delar som både kretsar kring uppväxt.

Del 1: Vi läser tillsammans i klasserna Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt som skildrar hans uppväxt. Läsningen blandas med kortare skrivövningar och samtal där eleverna får möjlighet att reflektera kring sin läsning. Under det här delmomentet ligger fokus på läsförståelse och resonemang.

Del 2: Vi läser olika reportage för att bekanta oss med texttypen reportage och eleverna skriver sedan ett eget reportage. Eftersom reportage bygger på intervjuer ingår det i den här skrivuppgiften att eleverna genomför en intervju utanför skolan. Planeringen av intervjun görs dock under lektionstid. Under det här delmomentet ligger fokus på skriftliga förmågor.

Eftersom åttorna har svenska på olika veckodagar ser veckoplaneringen p.g.a. röda dagar och schemabrytande dagar lite olika ut för de olika klasserna. Alla elever har fått ett bokmärke av sin svensklärare så att de vet vilken sida de förväntas ligga på under läsningen av När jag inte hade nåt. Nedan är veckoplaneringen 8A inlagd, men bortsett från att dagarna är lite annorlunda ser planeringen likadan ut i samtliga åttor.

Veckobrev (vecka 11)

Första skolveckan efter sportlovet är förbi och eftersom det var vinteridrottsdag igår var den inte helst som vanligt. Eleverna från årskurs 8 och 9 var blandade i olika grupper efter aktivitetsönskemål och på eleverna har det idag låtit som de är väldigt nöjda med torsdagens aktiviteter.

Nästa vecka har alla elever i årskurs 8 PRAO, vilket innebär att det inte är några lektioner i skolan. Vår studie- och yrkesvägledare Malin har den här veckan varit ute i klasserna för att påminna om saker att tänka på inför kommande vecka. Alla elever fick då i uppgift att maila/smsa sin handledare för att dubbelkolla mötesplats, tider, kläder och lunch. De fick då också det PRAO-intyg som handledaren ska fylla i efter genomförd PRAO. Utöver detta har eleverna också fått en PRAO-uppgift av sin SO-lärare som ska göras som går ut på att ta reda på några saker om arbetsplatsen. Skulle eleverna bli sjuka under PRAO-veckan behöver sjukanmälan göras både till skolan och till PRAO-platsen.

När eleverna kommer tillbaka efter sin praovecka ska de alltså ha med sig:
– Ifyllt PRAO-intyg
– PRAO-uppgift i SO

Nedan följer några bilder från curlingen som några elever från 8B och 8C var med på under gårdagens vinteridrottsdag.

Trevlig helg!
Enhet 8 genom Linda

Veckobrev v.5

Vårterminen är nu i full gång på Årstaviken och utöver att lektionerna rullar på händer det även en del andra saker:

Igår torsdag var det Öppet hus på hela Årstaskolan. På Årstaviken fanns elever från alla årskurser på plats, så även från årskurs 8. Samtliga praktisk-estetiska ämnen hade sina salar öppna för de elever som ville komma för att jobba ikapp eller för att slipa sina kunskaper. Dessutom visade några elever i årskurs 7 laborationer i en av NO-salarna. Alla vi övriga lärare samt elevhälsoteamet fanns också på plats för att svara på frågor eller leda en guidad tur i skolan.

På tisdag 29/1 är det studiedag. Det innebär att det inte är några lektioner den här dagen. Dock har många av eleverna olika uppgifter att göra eller prov att plugga till hemma (se klassernas kalendrar).

På skolgården arbetas det för fullt inför den nya paviljongen som ska adderas till vår nuvarande skolbyggnad. Markarbetet pågår fortfarande och det grävs och förbereds för att kunna lägga grunden. Många av eleverna följer arbetet både noga och nyfiket från korridorernas fönster.

Trevlig helg i snön!
/Enhet 8

Svensk språkhistoria (v.2-5) + Nordiska språk (v.5-8)

Veckorna mellan jullovet och sportlovet kommer vi att ägna åt språkvetenskap. Veckorna kommer att delas upp så att vi de första veckorna läser och pratar om vår svenska språkhistoria, så som den sett ut nästan 2000 år tillbaka i tiden. Dessa veckor kommer sedan att avslutas med ett mindre prov. Veckorna efter detta kommer vi sedan att titta närmare på svenskans släktskap med de övriga nordiska språken. Fokus kommer här att ligga på likheter och skillnader mellan språken, vilket sedan avslutas med att eleverna under en lektion skriver en resonerande text där de gör en jämförelse mellan språken.

På provet i språkhistoria vecka 5 ska du kunna:

  • Den svenska språkhistoriens olika perioder: periodernas namn, ungefärliga årtal samt kunna ge exempel på händelser som  påverkat/utvecklat svenska språket under perioderna
  • Vilka andra språk som påverkat det svenska språket och under vilka olika perioder
  • Vad en dialekt är och hur uppdelningen av dialekter görs i Sverige

Begrepp: Indoeuropeiska (språkträdet), futharken, latinska alfabetet/bokstäver, lånord, dialekt, sociolekt, slang, svordom

Till skrivuppgiften om nordiska språk vecka 8 behöver du kunna:

  • Likheter och skillnader mellan svenska och norska
  • Likheter och skillnader mellan svenska och danska

 

SVENSKA

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

E C A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.