Author Archives: Linda Gunnarsson

Skräckveckor! (v.41-48)

Lagom till att höstmörkret börjar komma och halloween närmar sig har vi den här veckan påbörjat arbetet med ett större arbetsområde i årskurs 8: SKRÄCK! I klasserna har det skapats bokcirklar och under sammanlagt fyra veckor kommer varje bokcirkel att ha läst en skräckroman. Varje tisdag samlas bokcirkeln för ett boksamtal på svensklektionen som spelas in på iPad. Vid minst ett tillfälle ska eleverna dessutom inneha rollen som samtalsledare. Skräckveckorna avslutas med att eleverna den sista veckan skriver en bokrecension av den bok som de läst.

De kommande veckorna är det alltså viktigt att se till att alltid ha sin bok med sig till lektionen och att varje tisdag se till att man hunnit läsa till rätt sida inför boksamtalet.

Underlag för bedömning de här veckorna:

 • Boksamtalen
 • Bokrecensionen


Veckoplanering

Vecka Tisdag Onsdag Torsdag
41 Introduktion
Val av bok
Uppstart bokcirklar
Egen läsning
Egen läsning
42 Boksamtal 1 Egen läsning Egen läsning
43 Boksamtal 2 Egen läsning Egen läsning
44 H Ö S T L O V
45 Boksamtal 3 Egen läsning Egen läsning
46 Boksamtal 4 Läsning:
Skräckklassiker
Läsning:
Skräckklassiker
47 T E M A V E C K A
48 Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension
Eget skrivande:
Bokrecension

INLÄMNING BOKRECENSION

 

Några av de böcker som eleverna i årskurs 8 läser i bokcirklar just nu: Jellicoe road av Melina Marchetta, Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin, Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist och Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren.

Val, debatt och debattartikel

Vad är det som gör att en riktigt bra debattör lyckas övertyga? Inför riksdagsvalet kommer vi att ägna några veckor åt argumentation och debatt. Utifrån de retoriska begreppen logos, ethos och pathos kommer vi att analysera både skrivna debattinlägg och muntliga debatter. Syftet med detta är dels att lära sig att analysera debatter men också att ge en större förståelse och kunskap om svensk politik inför stundande riksdags- och skolval, vilket utgör en bra grund för den avslutande skrivuppgiften: en debattartikel.

Centrala begrepp:
Tes, argument, motargument, logos, pathos, ethos, intonation

Underlag för bedömning de här veckorna:

 • De analyser av debattartiklar och debatter som du gör under lektionerna
 • Hur du ger och tar emot respons under skrivprocessen
 • Din debattartikel

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
35 DLS
Uppstart
Exempeltext
Retoriska begrepp:
Logos, Pathos, Ethos
Analys: Debatt inför valet
36 Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet Analys: Debatt inför valet
37 Texttypen:
Debattartikelns delar

Genomgång skrivuppgift

 

Källhänsvisning:Hur refererar man?

Genomgång skrivuppgift
Skrivprocessen
Inlämning 1: Ämne
38 Eget skrivande Skoljogg Faktasökning
Eget skrivande
Inlämning 2: Inledning
39 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
40 Eget skrivande

Inlämning 3: Klar brödtext

Kamratrespons Layout
Inlämning 4: HELT KLAR

Veckobrev

Ytterligare en vecka har passerat i rasande fart och vi närmar oss nu sommarlovet med stormsteg! Nästa vecka och veckan efter det (vecka 21 och 22) är det fortfarande vanliga skolveckor med lektioner enligt schema, och sista skoldagen med vanliga lektioner är måndag 4/6. Tider och aktiviteter för de sista dagarna i skolan (som alltså kommer att vara schemabrytande) samt skolavslutningsdagen måndag 11/6 kommer senare.

Även om nästa vecka är en vanlig skolvecka innehåller den dock en obligatorisk aktivitet utöver det vanliga: Årstafestivalen! Årstafestivalen är en tradition som funnits i många år nu och den infaller alltså på torsdag nästa vecka, 24/5. Det är elevrådet på Årstaskolan som har det huvudsakliga ansvaret för att planera Årstafestivalen och alla elever blir tilldelade stationer som de mellan givna klockslag ansvarar för. Även att man bara har en tid vid en station då man har ansvar så är det obligatoriskt för alla elever att vara kvar på skolområdet 16.00-19.00. Årstafestivalen kommer precis som tidigare år att vara på skolgården på Årstaskolan vid Årsta torg. Det kommer att bjudas på härliga framträdanden och roliga aktiviteter och vi hoppas såklart att det utöver eleverna också är många av er föräldrar och andra nära och kära som dyker upp!

Skolledningen har börjat få frågor från vårdnadshavare om eleverna i åk 6-9 kommer att få sina “gratis SL-kort” under sommaren som politikerna utlovat. Rektor Kalle hänvisar till SL som han fått följande svar från:

”Jo, beslutet är som du kanske vet taget att det blir av men detaljerna är inte helt färdiga. Information kommer att komma fortlöpande. Det vi vet i dagsläget är att biljetterna kommer att skickas hem till de som är berättigade till dem.”

 

Trevlig helg så ses vi förhoppningsvis på torsdag!

/Enhet 7 genom Linda

Faktatexter och författarporträtt

Under detta projekt kommer du att söka reda på fakta om en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Av den fakta du hittar ska du sedan skriva en faktatext om en författare. I början av detta arbetsområde kommer vi först att läsa och diskutera olika faktatexter för att du ska lära dig hur du skriver en faktatext. Du kommer de här veckorna också att fördjupa dina kunskaper i informationssökning och källkritik, för att avslutningsvis skriva en egen faktatext om en nordisk barn- och ungdomsförfattare.

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
v.12

 

X X Introduktion

Genomgång av texttypen

v.13

 

Exempeltext Exempeltext Skrivövning

Exempeltext

v.14

 

PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
v.15

 

Repetition av texttypen

Söka fakta om författaren

Eget skrivande

Repetition av källhänvisning

Eget skrivande

Skrivregler

Eget skrivande

v.16

 

Eget skrivande  

Eget skrivande

 

Bedömningsövning

Eget skrivande

v.17

 

Kamratrespons Eget skrivande Redovisning i tvärgrupper

Inlämning

 

Din faktatext ska innehålla:

 • Biografi: Namn, födelseår och eventuellt dödsår, födelseort, uppväxt och var hen bodde/bor och så vidare.
 • Hur påverkades författaren av sin samtid (hur var samhället när författaren levde)?
 • Bibliografi: Vilka böcker har författaren skrivit?
 • Ett känt verk/karaktär. Välj ut en bok eller en karaktär och berätta mer om den!
 • Vad handlar boken om/hur är karaktären? Vilka är huvudkaraktärerna i boken? Var utspelar den sig? Hitta ett citat ur boken/en händelse som karaktären är med om.
 • Passande bilder med bildtext. Det kan t.ex. vara på författaren, bokomslag eller karaktärer från böckerna.
 • Har författaren varit engagerad i andra sammanhang eller ämnen?
 • Till exempel politiska frågor, organisationer eller föreningar?
 • Försök hitta ett citat som författaren sagt.
 • En separat källförteckning