Author Archives: Joanna Nathanson

Veckobrev

Hej alla elever och vårdnadshavare!

 

Även denna vecka är en kort vecka, dvs det är lov på torsdag 10/5 och fredag 11/5.

Nästa vecka, på torsdag 17 maj är det dags för terminens sista Enhetsråd och Skolråd.

Den här gången är det ett kombinerat enhetsråd och skolråd för åk 7-9.

Tid: kl.18.00-19.00 i sal B302

Skolrådet på Årstaviken leds av Pontus Harryson.

 

Varmt välkomna!

 

MVH

Enhet 7

 

Matematik planering åk 7, Algebra

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• Föra och följa matematiska resonemang,
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

Elevens mål:

 • Kunna tolka uttryck skrivna med variabler
 • Kunna förenkla uttryck
 • Kunna skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • Kunna lösa ekvationer
 • Kunna lösa problem med hjälp av ekvationer

Begrepp du ska kunna:

 

Algebra

Likhet

Numeriska uttryck

Ekvation

Algebraiska uttryck

Obekant

Variabel

Förenkla uttryck

Ekvationslösning

Antagande

Vänster led

Höger led

Prövning

 

Undervisningens innehåll: arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning:

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

 

Matematikplanering åk 7 vt 2018

fram till och med vecka 22

 

Vecka Det här ska du lära dig under veckan
17 Algebraiska uttryck
18 Ekvationer
19 Ekvationer
20 Problemlösning med ekvationer
21 Repetition

Prov 25/5

22 Problemlösning med ekvationer

 

Planering Teknik åk 7

Material och konstruktion– åk 7

Förmågor du ska utveckla

 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar
 • Du ska kunna identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Du ska kunna identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Du ska kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Du ska kunna värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Du ska kunna analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetet olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Elevens mål

Eleven ska kunna/förstå:

 • Val av material som används för ändamålet
 • Materialets egenskaper
 • Draghållfasthet och tryckhållfasthet
 • Känna till hur byggandet har ändrats genom historien och varför man har byggt t.ex broar, hus på olika sätt.
 • Kunna planera, skissa och utvärdera sitt eget utvecklingsarbete
 • Göra en sammanfattning av vad man behöver tänka på när man konstruerar/bygger/tillverkar

 

Veckoplanering

  1 2 3 4
Vecka 10

 

 

Introduktion

geléhallontorn

 

Uppföljning

 

Utgår Romme Laboration/uppgift
 Vecka 11

 

 

Material –och dess egenskaper

s.26-27 Puls Teknik

 

 

 

 

Tryckhållfasthet, draghållfasthet

balkar, armering

s.28-30 Puls Teknik

 

 

Tryckhållfasthet, draghållfasthet

balkar, armering

s.31-33 Puls Teknik

 

 

Laboration/uppgift
Vecka 12

 

Hur bygger vi hus

s.90-93 Bonniers Teknik

 

Ritning

Konstruktion

s.94-96 Bonniers Teknik

 

Konstruktion fortsättning Laboration/uppgift
Vecka 13

 

Arbetsprocessen för konstruktion Arbetsprocessen för konstruktion Arbetsprocessen för konstruktion Laboration/uppgift
Vecka 15

 

Repetition Repetition Prov 12/4  

 

Posted in NO

Veckobrev vecka 11

Hej elever och vårdnadshavare!

VI hade en jättefin och mysig dag tillsamman i åk 7. De flesta elever tog sig både uppför och nedför backarna efter förmiddagens skidskola med idrottslärarna. Hela turen fungerade mycket bra, både bussresa och skidåkning i Romme, med elever som tyckte att det var toppenkul!

 

 

På torsdag 15 mars är det dags för terminens första Enhetsråd och Skolråd.

Vi kommer utifrån önskemål denna och även nästa gång att vara uppdelade:

 

Plats: F-6 på Årsta Torg och 7-9 på Årstaviken.

Tid: Enhetsråd 18.00-19.00, Skolråd 19.00-20.00

 

Skolrådet på Årsta torg leds av Kalle Enström i, skolrådet på Årstaviken leds av Pontus Harryson.

 

Nästa Enhetsråd/Skolråd: torsdag 17/5, på två platser även denna gång.

Eftersom sluttiden är sen ser vi till att det finns smörgåsar när skolrådstiden börjar.

Varmt välkomna!

 

Vänliga Hälsningar,

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan

 

Hälsningar

Enhet 7