Author Archives: Ilham Berrada

Planering v.12-v.20

Planering: V.11-22

Åk: 8

Arbetsområdet:

Vi lär oss om kroppsdelar för att kunna

Vi lär oss också att fråga om hur någon mår och beskriva hur vi mår.

Vi lär oss om ord som beskriver utseende.

Vi ska lära oss om olika rum i ett hus på franska.

Vi lär oss om genitiv i franskan, exempel: la bouche de, la barbe de

Samt lär vi oss om komparation av adjektiv och reflexiva verb.

 

Syfte:

Beskriva utseendet på personer
Vad man säger när man behöver gå till doktorn
Berätta var man har ont med hjälp av: au, à la, à l´, aux

Berätta om våra rutiner med hjälp av reflexiva verb

 

Målet med arbetsområdet att:

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Arbetssätt:

Vi jobbar med olika slags texter med olika källor och medier men vi har läromedlet chez nous som utgångspunkt.

Vi kommer även att använda sanomautbildning.se och ovningsmastraen.se för att lyssna på inspelningarna på texter. Det är en bra källa för dig, som elev, att jobba med vidare hemma för att stärka din franska.

 

 

Bedömning:

Du bedöms genom läxförhör, skriftligt prov, muntligt prov och hörförståelse/ uppgifter av olika slag.

Bedömningen sker fortlöpande, d.v.s. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga i följande områden:

– Beskriva och uppfatta personbeskrivningar i tal och skrift.

– Skriftligt och muntligt berätta var du har ont

– Berätta muntligt och skriftligt om dina dagliga rutiner

– Hörförståelse.

 

Semaine / vecka Lundi Jeudi Vendredi
Semaine 12 Läsa text 4a Planering genomgång

Dela ut material

Läsa text om Mélanie

Svara på frågorna
Semaine 13 Kropps delar på franska övningar 1,6,8,11 Sätta au, à la, aux framför ett substantiv. Övningar 6,7 s 120,121 Verbet comprendre

Övningar 12-16

s. 123-124

Semaine 14 Ord som beskriver utseende. Övningar 8-9 Komparation av adjektiv. Övningar 12-14 s.134-135 Genitiv, övningar 10-11 s. 133-134
Semaine 15 Olika rum i ett hus. Övning 21s.153 Reflexiva verb. Övningar 12-16

s. 148,149,150

Skriva om vad du har ont
Semaine 16 Påsklov Påsklov Påsklov
Semaine 17 Påsklov Repetera avoir och être  Hör övning
Semaine 18 Hör övning Repetera verb aller Hör övning
Semaine 19 Repetition Repetition Repetition
Semaine 20 Prov 2 Nyheter på franska Nyheter på franska

 

OBS: Med reservation för  eventuella ändringa

Kunskapskrav:

Nivå 1 innebär att du inte når målen utan måste arbeta extra med denna förmåga.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Hörförståelse Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört. Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse Du förstår mycket lite av vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst. Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Muntlig uttrycksförmåga Du har svårigheter med att prata tyska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i meningar. Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om. Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger. Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
 

Muntlig interaktion (t.ex. i dialoger)

Du har svårigheter med att prata med någon annan på tyska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar med. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall. Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Skriftlig förmåga Du har svårigheter med att skriva meningar på franska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text. Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel. Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande. Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Språkliga strategier Du visar ännu inte förmåga att bearbeta dina texter och använder t ex mycket sällan ordbok, bokens gloslista eller dina anteckningar. Du använder någon strategi i ditt arbete. T.ex. ordbok när du läser och skriver, anteckningar, omformuleringar etc. Du använder några olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation något. Du använder flera olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation.
Realia

Förmågan att kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser.

Du kan ännu inte kommentera några företeelser där målspråket används, samt göra jämförelser. Du kan med stöd kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Prov måndag V. 10

 

 

Inför provet V. 10

För att klara av provet V. 10

ni ska kunna beställa mat på restaurang. kolla på häftet ni fick.

Så ska du: läsa kapitel 3a, kolla på ordlista S. 134 (T.B)

Läsa texten: la Suède S.52/53 för att kunna berätta om några högtider i Sverige på franska såsom: Lucia, midsommarfirandet, kräftskiva. Kolla på ordlista S. 134/135 (T.B) och titta även på listan om svensk mat på sidan 51 i (T.B).

Du ska kunna berätta om vad du äter till frukost: jobba på häftet du fick av läraren och jobba även på sidorna 97/98 i (Ö.B)

Du ska kunna berätta om vad du handlade eller någon har handlat på affären: jobba på häftet du fick av läraren och även sidan 96 i (Ö.B).

Grammatik:

Du ska träna på häftet du fick om Passé composé och träna på de uppgifter som finns i boken: sidorna hittar du på häftet.

Träna på partitiv artikel på häftet du fick av läraren.

 

Läxförhör fredag 15/2

Ni kommer att ha läxförhör på fredag 15/2 i passé composé (dåtid).

Jobba på häftet ni fick och glöm inte uppgifterna i boken.

Facit: översättning av meningarna (fråga 4) på häftet:

1- j´ai essayè d´étudier hier.

2- il a accepté ma réponse.

3- nous avons réussi à l´examen.

4- ils ont attendu devant le magazin

5-mes parents n´ont rien entendu.

6-est ce que tu as bien réfléchi?

7-est ce que vous avez vendu votre voiture?

8-elle a choisi un autre film.

9-Lisa et Caroline ont redoublé deux fois.

10-Nous avons répondu oui.