Author Archives: Ilham Berrada

Hej,

 

Skriftlig prov på fredag V.20

Muntligt prov onsdag V. 21

Både proven handlar om klädplagg, färger, när man handlar kläder……

Gå igenom chapitre 3a et 3b