Author Archives: Ilham Berrada

Inför Prov V.42

Inför prov Torsdag V. 42: Skriftligt

Muntligt prov: fredag V. 42

Åk: 8

 

    Grammatik Innehåll
Läsa text kapitel 1a (le voyage à Londres) p.12/13 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles S. 14 T.B

Svara på frågorna i ÖB uppgift: 1,2,4 S. 17/18

Ställa frågor på franska

Uppgifter S : 24/25

Le verbe prendre i presens :

Uppgifter 10 S.23/24

Kolla hur man böjer verb prendre S. 15(T.B)

Skriva minst åtta transport medel.

Fråga hur tar man sig till skolan/ till ett land

Träna på uppgifter: uppgift 5 S. 19

Uppgift 6 S. 20

Uppgift 7 S. 21

Läsa text kapitel 1b (le rendez-vous) p. 18/19 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 20 T .B

Svara på frågorna 1,2,3 S. 29/30

Negationer : uppgift 8c, 9, 10,11 S. 35/36

Verb savoir : titta hur man böjer verb savoir S. 20 i T.B

Uppgifter 8a, 8b S. 33/34

Fråga efter vägen och beskriva vägen för någon:

jobba på uppgift 7 S. 33.

 

Kunna minst 8 byggnader: uppgift 4 S. 30/31

Läs kapitel 1c ( le retour malheureux) S. 26/27 För att bättre förstå texten: kolla på ord lista längst bak i text boken.

Kolla på Phrases utiles

S. 28 i T.B

Svara på frågorna 1, 2,3 S. 39/40

Possessiva pronomen : titta på S. 28 i T:B

Gör uppgift 4 S.41/42/43

Le futur proche: p. 29 i T.B

Uppgifter 5,6 S. 44

Fråga din kamrat om vad hon ska göra under veckan,

Vilken aktivitet ska hon göra.

uppgift

7 p. 45

 

Läxförhör Fredag V.39:

Till läxförhör v.39 ska du behöva träna på:  byggnaders namn och hur man visar vägen på franska.

Uppgift 4 S. 30

Uppgift 5 S.32 ( ni fick ett underlag)

uppgift 7 a och 7b S. 33

läs gärna texten igen och kolla på ordlista längst bak i textboken.

Trevlig helg

Planering V.35-V.43

Undervisningstid: V.35-V-44

 

Undervisningsmaterial: vi använder läromedlet ”Chez nous” både text bok och övningsbok

För att eleverna ska ha bättre koll på kapitlen som vi jobba med så ska de gå igenom:

Regardez: (phrases utiles och grammatik) som bildar en brygga mellan textboken och övningsboken.

Grammatik: övningar i övningsboken samt minigrammatik i textboken.

Eleverna får varje fredag en läxa som förhörs fredagen efter.

Eleverna kan även använda: www.ljudmastaren.se: ljudfiler, glosor, övningar

www.glosmastaren.se

 

Eleverna kommer att betygsättas igenom:

Skriftliga prover: V.42, V. 49

Muntligt prov: V.42, V.49

Aktivt deltagande i klassrummet

Inlämningsuppgifter.

Läxförhör (på fredagar)

 

Vad kommer vi att jobba med?

Hur ställer man en fråga i franskan

Verbet prendre

Bildordlista: transport medel

Negationer

Verbet savoir

Bildordlista: fråga efter vägen

Futur proche

Possessiva pronomen

 

 

 

Vecka Måndag Torsdag Fredag
Vecka 35 repetition repetition repetition
Vecka 36 Textbok: Le voyage à Londres P.12/13 Förståelse frågor

P. 17/ 18

Les moyens de transport p. 19

Hur  åker du till skolan?

Hur lång tid tar det?

Vecka 37 Hur går du till skolan p. 20/21 Verbet prendre

p. 23/ 24

Skriva sms p.27

Läxförhör: Les moyens de transport

Hur ställer man frågor i franska. P. 24

Vecka 38 Textbok: Le rendez-vous p. 18/19 Utvecklingssamtal

Mentors elever

Läxförhör. Hur ställer man en fråga i franska

Verbe prendre

Förståelse frågor p. 29/ 30

Namn på oilka byggnader p. 30/ 31

Vecka 39 Hur frågar man efter vägen på franska p. 33 Verbe savoir p. 33

Negationer: p. 34/35

 

Läxförhör: byggnaders namn på franska liksom; boulangerie, la banque p. 30/ 31

Skriva: p.37

Vecka 40 Textbok: le retour malheureux p. 26/27 Förståelse frågor P. 39/40 Orienteringsdag
Vecka 41 Possessiva pronomen p. 41 Futur proche p. Repetition
Vecka 42 Repetition Skriftligt prov Muntligt prov
Vecka 43 Läsa om ett franskt talande land Läsa om ett franskt talande land Läsa om ett franskt talande land
Vecka 44 Höstlov Höstlov Höstlov