Author Archives: Ilham Berrada

Franska: Inför prov Måndag 13/5 (v.20)

Bonjour chèrs élèves:

Du ska kunna berätta/ läsa och förstå en text om ett besök till en läkare.

Du ska kunna berätta om dina dagliga rutiner med hjälp av reflexiva verb.

Du ska kunna beskriva en persons utseende.

 

Det ska du behöva träna på:

Läs texten “chez le docteur”  och gå igenom vokabulär lista (utdelad stencil).

Läs texten” L´Expo” (s. 72/73 i Textboken. Ta till hjälp ordlistan s. 138

Kroppsdelar du bör kunna är: le nez, la tête, le ventre, le dos, le bras, la bouche, les yeux, les oreilles, les dents, le genou, la gorge, les cheveux, la jambe, le pied, les doigts. ( till hjälp finns det en ordbildlista s. 71 i textboken).

Le signalement: ord som hjälper dig att beskriva en persons utseende (till hjälp s. 75 i textboken). (övning 21 s. 139 i övningsboken).

Les pièces de la maison: ordbildlista s. 83 i textboken. uppgift 21 s. 153 i övningsboken.

Kolla minigrammatik s.99 i textboken om: au, à la, à le, à l´….

Till detta finns uppgifter 6 och 7 s.120 i övningsboken.

le génitif: Titta på några exemplar s. 74 i textboken och minigrammatik s.99 i samma bok.

Gör om uppgifter 10, 11 s.133,134 i övningsboken.

Komparation om adjektiv: kolla minigrammatik s.101 i textboken

Gör om uppgifter s.12.13.14 s. 134-135-136 i övningsboken.

Läs om reflexiva verb s.82 i textboken och minigrammatik s. 106 i samma bok.

Gör om alla uppgifter: 12.13.14 s. 148-149-150 i övningsboken.

Mots utiles: s. 82 i textboken. uppgift till hjälp s. 146 i övningsboken.

 

Bonne chance

Ilham Berrada

 

 

 

 

Läxa fredag v. 15

Ni ska göra följande:

1- Lyssna på texten L´expo  s. 72/73 i ovningsmastaren.se

2- Läs texten. Ta hjälp av ord lista på  s. 138.

3- Svara på följande frågor:

1- Où se passe la situation? (var händer situationen?)

2- Mathilde n´aime pas quoi (vad)?

3- Pourquoi (varför) Julien n´aime pas sa mère d´après (enligt) Mathilde?

4- Leila éspère quoi (vad)?

5- Combien (hur många) de portraits y- a- t -il (finns det)?

6- Décris (beskriv) Monsieur Duclos.

7- Décris (beskriv) Nadia.

8- Skriv ner alla kroppsdelar som finns i texten s. 72/ 73 och översätt dem till svenska.

Skriv svaren (Word). Ta med svaren till fredag lektion

Glöm inte att skriva ditt namn.

 

 

Planering v.12-v.20

Planering: V.11-22

Åk: 8

Arbetsområdet:

Vi lär oss om kroppsdelar för att kunna berätta om hur vi mår.

Vi lär oss också att fråga om hur någon mår och beskriva hur vi mår.

Vi lär oss om ord som beskriver utseende.

Vi ska lära oss om olika rum i ett hus på franska.

Vi lär oss om genitiv i franskan, exempel: la bouche de, la barbe de

Samt lär vi oss om komparation av adjektiv och reflexiva verb.

 

Syfte:

Beskriva utseendet på personer fysisk
Vad man säger när man behöver gå till doktorn
Berätta var man har ont med hjälp av: au, à la, à l´, aux

Berätta om våra rutiner med hjälp av reflexiva verb

 

Målet med arbetsområdet att:

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Arbetssätt:

Vi jobbar med olika slags texter med olika källor och medier men vi har läromedlet chez nous som utgångspunkt.

Vi kommer även att använda sanomautbildning.se och ovningsmastraen.se för att lyssna på inspelningarna på texter. Det är en bra källa för dig, som elev, att jobba med vidare hemma för att stärka din franska.

 

 

Bedömning:

Du bedöms genom läxförhör, skriftligt prov, muntligt prov och hörförståelse/ uppgifter av olika slag.

Bedömningen sker fortlöpande, d.v.s. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga i följande områden:

– Beskriva och uppfatta personbeskrivningar i tal och skrift.

– Skriftligt och muntligt berätta var du har ont

– Berätta muntligt och skriftligt om dina dagliga rutiner

– Hörförståelse.

 

Semaine / vecka Lundi Jeudi Vendredi
Semaine 12 Läsa text 4a Planering genomgång

Dela ut material

Läsa text om Mélanie

Svara på frågorna
Semaine 13 Kropps delar på franska övningar 1,6,8,11 Sätta au, à la, aux framför ett substantiv. Övningar 6,7 s 120,121 Verbet comprendre

Övningar 12-16

s. 123-124

Semaine 14 Ord som beskriver utseende. Övningar 8-9 Komparation av adjektiv. Övningar 12-14 s.134-135 Genitiv, övningar 10-11 s. 133-134
Semaine 15 Olika rum i ett hus. Övning 21s.153 Reflexiva verb. Övningar 12-16

s. 148,149,150

Skriva om vad du har ont
Semaine 16 Påsklov Påsklov Påsklov
Semaine 17 Påsklov Repetera avoir och être  Hör övning
Semaine 18 Hör övning Repetera verb aller Hör övning
Semaine 19 Repetition repetition repetition
Semaine 20 Prov 2 Nyheter på franska Nyheter på franska

 

OBS: Med reservation för  eventuella ändringa

Kunskapskrav:

Nivå 1 innebär att du inte når målen utan måste arbeta extra med denna förmåga.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Hörförståelse Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört. Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse Du förstår mycket lite av vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst. Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Muntlig uttrycksförmåga Du har svårigheter med att prata tyska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i meningar. Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om. Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger. Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
 

Muntlig interaktion (t.ex. i dialoger)

Du har svårigheter med att prata med någon annan på tyska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar med. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall. Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Skriftlig förmåga Du har svårigheter med att skriva meningar på franska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text. Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel. Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande. Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Språkliga strategier Du visar ännu inte förmåga att bearbeta dina texter och använder t ex mycket sällan ordbok, bokens gloslista eller dina anteckningar. Du använder någon strategi i ditt arbete. T.ex. ordbok när du läser och skriver, anteckningar, omformuleringar etc. Du använder några olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation något. Du använder flera olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation.
Realia

Förmågan att kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser.

Du kan ännu inte kommentera några företeelser där målspråket används, samt göra jämförelser. Du kan med stöd kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.