Att göra under din Prao-vecka

Glöm inte att skriva din PraO-rapport, här nedan följer förslag på olika frågor du kan ställa till din handledare, chef och ombud.

Min praorapport

Under praon lär man sig mycket om arbetslivet. På detta papper finns en rad frågor som du kan ställa till olika personer du möter på din prao-arbetsplats. Ta sedan med pappret till skolan och presentera din arbetsplats för klassen.

 • Mitt företag/min arbetsplats heter:__________________________________________
 • Ägandeform (ringa in): privat   kooperativ   offentlig
 • Företaget/arbetsplatsen erbjuder: (ringa in)    varor   tjänster
 • Kort beskrivning av varan/tjänsten: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Frågor till företagets/arbetsplatsens chef

 • Hur länge har företaget/arbetsplatsen funnits? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur många anställda har ni? ______________________________________________
 • Vilken utbildning kräver ni att era anställda har? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur stor lön får en nyanställd? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad har du för arbetsuppgifter? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur är det att förhandla med företagets fackförening? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Kommer ni att göra några större förändringar inom företaget den närmsta framtiden? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

Frågor till någon av de anställda (helst din handledare)

 • Vad har du för arbetsuppgifter? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur länge har du arbetat här? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Varför valde du det här jobbet?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Vad är bäst med att arbeta här? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad är sämst med att arbeta här? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vad har du haft för jobb tidigare?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Har du gjort prao eller praktik? Kommer du ihåg den tiden?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Kan du ge mig några bra tips?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Frågor till personalens fackliga ombud

 • Varför behövs fackföreningar? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vilken fackförening representerar du? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur stor del av de anställda på företaget/arbetsplatsen är med i facket? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Vilka uppgifter har fackföreningen här? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Hur är det att förhandla med företagsledningen? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lycka till med rapporten!