Arbetslivet och samhällets ekonomi

Arbetslivet och samhällets ekonomi

Alla måste försörja sig men hur funkar det egentligen? Vem bestämmer hur långa arbetsdagarna ska vara och vad kan man räkna med att tjäna? Vilka jobb finns i dag och vilka finns kvar i morgon? Och vad är egentligen en fackförening? Hur fungerar marknadsekonomi? Vad är ränta och skatt? Vad går våra skattepengar till?

 

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

 

 

Kunskapskrav

 

                 E                  C                   A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då  komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på väl fungerande sätt.

 

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • du ska ha en överblick över arbetsmarknadspolitiken och känna till arbetsmarknadens aktörer
 • Du ska förstå och kunna redogöra för principen om utbud och efterfrågan och hur det bestämmer priset.
 • Du ska förstå, kunna redogöra för och resonera om olika ekonomiska system
 • Du ska kunna redogöra för det ekonomiska kretsloppet och hur dess aktörer samverkar.
 • Du ska kunna redogöra för och resonera om grunderna i ekonomisk tillväxt
 • Du använder begrepp som tex. utbud, efterfrågan, BNP, inflation, hög och lågkonjunktur på ett relevant sätt.

 

Utvärdering:

 • Den första delen om arbetslivet utvärderas genom instuderingsfrågor (1-3,6-7, 9-10 och välj att göra 11,12 eller 13 på s.165) dessa frågor mailas till Anna fredag 8/3. Du kommer också göra en praouppgift som ska lämnas in efter avslutad prao.

Den andra delen om samhällsekonomi utvärderas genom ett prov onsdag 3/4 8b, fredag 5/4 8a och 8c. Inför provet ska du läsa s.106-129 i din samhällbok och dina anteckningar.

 

Planering

Vecka 7

 • Introduktion av arbetsområdet. Vad arbetar vi med? Varför arbetar vi? Hur har arbetlivet sett ut i ett historiskt perspektiv? Arbetskraften: olika anställningsformer. Att vara arbetslös. Varför blir människor arbetslösa?

 

Vecka 8

 • Hur fungerar arbetsmarknaden? Arbetstagare och arbetsgivare, arbetsmarknadens spelregler.
 • Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden: arbetsmiljö, arbetstid, anställningsskydd, medbestämmande, jämlikhet och jämställdhet. Vi ser en film om fackföreningar
 • Läs s.134-164 i din samhällbok och gör uppgifterna 1-3,6-7, 9-10 och välj att göra 11,12 eller 13 på s.165.

 

Vecka 10

 • Vi fortsätter jobba med uppgifterna som mailas till Anna fredag 8/3.
 • Praouppgiften delas ut

 

Vecka 11

 • Prao

 

Vecka 12

 • Inlämning av praouppgift. Diskussion och utvärdering av praon.
 • Vad är ekonomi? Genomgång och övning: Vad bestämmer priset?
 • Olika ekonomiska system

 

Vecka 13

 • Aktörerna i det ekonomiska kretsloppet
 • Ekonomisk tillväxt, hög och lågkonjunktur, BNP och inflation.
 • Vi sammanfattar vad vi hittills gått igenom och ser en sammanfattande film om Sveriges samhällsekonomi.

 

Vecka 14

 • prov: 8b onsdag 3/4, 8a och 8c fredag 5/4