Utvecklingssamtal v.38

Hej elever och vårdnadshavare,

Vi i enhet 8 vill påminna er om att det på torsdag och fredag denna vecka är utvecklingssamtal. På torsdag sker samtalen på eftermiddagen och på fredag på förmiddagen.

På torsdag har eleverna lektioner enligt schema fram till lunch för att sedan få hemuppgifter i de ämnen som de missar. På fredag blir det omvänt vilket innebär hemuppgifter på förmiddagen och sedan ordinarie schema efter lunch.

Vänligen

Enhet 8

En liten hälsning från skolsköterskan

Alla elever i åk 8 kommer erbjudas ett hälsobesök under höstterminen-18.

I hälsobesöket ingår tillväxtskontroll (längd och vikt), hälsosamtal och kontroll av rygg.

Ni kommer att få hem en hälsodeklaration och ett vaccinationsmedgivande som jag är tacksam om ni fyller i och lämnar tillbaka snarast. Observera att vaccinationsmedgivandet ska undertecknas av båda vårdnadshavare om vårdnaden är gemensam.

Hör gärna av er vid ev. funderingar

 

Med vänlig hälsning

 

Monica Pettersson Baumgart

skolsköterska

 

Tel: 08-508 46 291

E-post: Monica.pettersson.baumgart@stockholm.se

Information om Skolplattformen för vårdnadshavare

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor och innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information och funktioner kommer att fyllas på successivt. Skolplattformen ersätter från höstterminen 2018 Skolwebben.
Läs mer på vår webbsida https://arstaskolan.stockholm.se/skolplattformen

Hur loggar jag som vårdnadshavare in?

Du som vårdnadshavare / förälder loggar in på startsidan via skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

Om jag har problem med inloggning eller annat, vart vänder jag mig då?

Vårdnadshavarsupport vardagar klockan 08.00–16.30
Telefon: 08-508 11 552
E-post: e-support@stockholm.se