Välkomna till en ny termin

Hej,

Idag har vi haft årets första skoldag och vi drog igång med lektioner och aktiviteter med full fart. Vi i enhet 8 hoppas att vi alla haft en härlig julledighet och fått chans att vila upp er. Nedan kan ni se terminens kalendarium med inplanerade lov-och studiedagar, samt när skolavslutningen äger rum.

Vi vill också informera om att utvecklingssamtalen kommer att äga rum under v.7 och varje mentor kommer att kontakta er och ge förslag på en tid. 

Vi ser fram emot vårterminen tillsammans med er.

Vänliga hälsningar

Enhet 8

Inför PRAO v.11

Hej från studie- och yrkesvägledaren!
I vår är det dags för eleverna i årskurs 8 att vecka 11 genomföra sin första Prao. Läs gärna igenom informationen i de bifogade filerna. Dyker det upp några frågor eller funderingar är det välkommet att kontakta mig.

Praoinformation vårdnadshavare VT19
PRAO årskurs 8 VT19

Nedan finns även de blanketter som eleverna fått i ett kuvert. Praoavtalet och riskbedömningen ska signeras av vårdnadshavare, elev och av arbetsgivaren för att sedan lämnas till mentor eller SYV som lämnar det vidare till rektor för beslut. Blanketten ska vara inlämnad senast 8/2 2019.

Praoavtal och riskbedömning Årstaskolan VT19
Till PRAO-handledare VT19

God jul!
Med vänlig hälsning Malin Plantin Wantell
076-129 14 25, malin.plantin.wantell@stockholm.se

Julinformation från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Till vårdnadshavare med barn i årskurs 7-9

Snart är det jullov!

Nu är det snart dags för jullov. Kanske ger det en möjlighet till mer tid tillsammans med din tonåring, vilket är värdefullt för en positiv relation. Vad ni gör är inte det viktiga – var öppen för vad din tonåring tycker är roligt. Mer information om vilka aktiviteter staden erbjuder finns på stockholm.se

Jul- och nyårshelgerna förknippas ofta med god mat och dryck. Det är också helger då många vuxna dricker med alkohol än vanligt, vilket kan skapa oro hos barn och unga. Nästan en av tio 15-åringar i staden tycker att någon i familjen dricker för mycket, enligt Stockholmsenkäten 2018. Som föräldrer har du en möjlighet att genom ditt beteende påverka din tonåring på ett positivt sätt.

>> Läs mer genom att ladda ned pdf:en här <<

Åsa Winfridsson
Preventionssamordnare
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stundande julledighet

Nu har nedräkningen för julledigheten dragit igång med full kraft. Än är det dock full fart på skolan med undervisning och skolarbete. Under v.50 kommer årskurs 8 att få se skolans luciatåg på Årsta folkets hus samt få avnjuta det årliga julbordet tillsammans med sina mentorer.

Avslutningsdagen är den 21 december och då kommer klasserna att samlas i sina hemklassrum tillsammans med sina mentorer för fika, aktiviteter och betygsutdelning. Vi startar vid kl.9.00 och kommer att sluta ca kl.11.00. Vill man äta lunch på skolan så meddela era mentorer så att köket kan planera hur mycket mat som behöver lagas.

 

MVH

Enhet 8