Svenska 5A och 5C

Hej

I dag har vi i 5A och 5C påbörjat ett längre SV-projekt kring läsning av lite äldre skönlitterära texter. Vi kommer att arbeta med projektet ungefär två lektioner i veckan. Förutom att vi idag gick igenom planeringen började vi tillsammans läsa ett utdrag ur Robin Hood av Howard Pyle. För dig som vill läsa hela planeringen så finns den här:Läsförståelse-utifrån-klassiker
Framöver kommer vi bl.a. läsa utdrag ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf, En världsomsegling under havet av Jules Verne och Trollkarlen från Oz av Frank Baum.
Till läsprojektet kring klassiker kommer vi också framöver lägga till ett skrivprojekt där vi skriver egen text med inspiration från de texter vi läser.

Vi kommer den här terminen att fortsätta att ha en läsläxa med tillhörande skrivuppgifter varje vecka. Vi kommer dela ut den första läsläxan under vecka 5.

Vårt arbete kring läs- och hörförståelse av texter inom olika textgenrer kommer också att fortsätta under hela terminen. Just nu arbetar vi bl.a. kring instruerande texter.

Lycka till!
Gabriella och Therese