Enkätundersökning

Till alla vårdnadshavare i åk 1-9 på Årstaskolan:

Varje år gör Skolinspektionen en enkätundersökning på landets skolor. En av svarsgrupperna är alla vårdnadshavare, vårdnadshavare i förskoleklass får enkäten något senare för att ha mer grund för sitt tyckande. De andra som får en enkät att svara på är eleverna i åk 5 och åk 9 samt undervisande lärare i åk 1-9.

Bifogat hittar du informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk till enkäten. Vi hoppas du tar dig tid att svara, det är värdefullt för oss att bilden av skolan så långt det är möjligt speglar vad alla elever, vårdnadshavare och medarbetare tycker. Har du flera barn i åk 1-9 så kan du svara flera gånger via samma länk.

Tack!

Vänliga Hälsningar,

Kalle Enström, Rektor

Årstaskolan

Här finns länk till informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk till enkäten:

Arstaskolan-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

Veckobrev v.40

Hej där hemma!

Nästa vecka ses vi på utvecklingssamtal! På klassrumsdörren kommer det finnas information om var samtalet äger rum.

Enklast är om Du som förälder gör upp med ditt barn om var på skolan ni ses, beroende på klassens schema kan det ju vara så att det pågår undervisning i någon annan sal. Varmt välkomna!

För er som ännu inte bokat in utvecklingssamtal – gör det! Länkarna finns längst ner i veckobrevet.

Idrotten kommer från och med nästa vecka att vara inomhus.

Vi fortsätter att föra in sen ankomst i Skolwebben för att kunna se vilka elever som behöver stöd i att hitta in från rasten i tid!

Några små schemaändringar vecka 40:

Fredag 6/10 – Samling på skolgården för 4ABCD klockan 8.00 Vi ska på skolbio och se filmen Vaiana. Det går bra att ha med en frukt i fickan. Skoldagen slutar 14.00 för alla.

Onsdag 4/10  Sovmorgon för  klass 4C, skoldagen börjar med idrott 9.15. Klass 4D slutar 13.45.

Trevlig helg önskar vi i enhet 4!

Filmens Tema: Mod. Äventyr. Att gå sin egen väg. Myt och folktro.

4a-

Tisdag, Therese- https://doodle.com/poll/fcxrxuk2f3td7xnw

Onsdag, Anna- https://doodle.com/poll/q92ssczabr9kgddt

4b-

Måndag, Ornina- https://doodle.com/poll/acdhipkketsfa9w2

Torsdag, Eva- https://doodle.com/poll/yhniac4xai27hyd6

4c- Gabriella- https://doodle.com/poll/e3427qskwsbunfyi

4d- Per- https://doodle.com/poll/xvxqt5gzdizeyhkx

Planering vecka 35-43

Musik och påverkan:

 

Vi tar reda på hur musik påverkar dig på olika sätt, genom att bl.a. diskutera, lyssna och associera.

 

Musikens skriftspråk:

 

Notsystem och notplatser – Vi går igenom notalfabetet (ABCDEFG) och bildar kompositioner av namn och ord bildade av musikalfabetet t.ex. DEG.

 

Notvärden – Vi tittar på hur noter motsvarar olika längd på toner.

 

Notbild – Hur kan en notbild låta? Vi lyssnar på Beethovens 5:e symfoni och följer med i notbilden.

 

Eget skapande – Vi gör en gemensam komposition där alla i gruppen deltar genom att turas om att välja notvärde eller notplats som ska ingå i kompositionen.

 

Film – Vi ser filmen Gosskören och för samtal och gör analys av musiken och handlingen i filmen.