Veckobrev

Hej

Nu är vi framme vid Påsklovet!!!!

Bra kämpat!

Eleverna är lediga hela v. 16 och även måndag 22/4. Vi börjar tisdag 23/4, enligt schema.

Årets Häsomånad drar i gång direkt efter lovet.
All information och blanketter till rörelseutmaningen delar vi ut när vi ses igen tisdag 23/4.

Vi önskar alla ett trevligt lov!

Enhet 5

SO- historia

Hej!

Nu fortsätter vi att arbeta med vår historia, närmare bestämt Vasatiden.

Historia- Vasatiden

Centralt innehåll åk 4-6

 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Mål och syfte

Efter avslutat område ska du kunna besvara följande frågor.

 • Hur gick Gustav Eriksson till väga för att få makten i landet?
 • Vad innebar reformationen?
 • Vad menas med arvkungarike?
 • Känna till Vasasönerna och deras kamp om att bli regenter.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa faktatexter och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.

Detta kommer vi att bedöma.

 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Återkommande muntliga begrepps och kunskapskontroller.

 

Som tidigare, träna på begrepp här:

https://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/6-vasatiden-1521

Här kan man lyssna på boken som ljudbok:

https://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/6-vasatiden-1521/lyssna-p–texten

 

 

Veckobrev

Hej!

Ännu en härlig skolvecka går mot sitt slut 🙂

Det går löss!

Tyvärr har vi fått besök av löss igen. Kolla/kamma igenom erat barns hår och behandla om ni finner löss. Se länk nedan:

 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/

 

Vi påminner ännu en gång om att vi lämnar in våra mobiler under skoldagen!!

 Trevlig helg

Önskar enhet 5

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal