NO

Vi har börjat ha undervisning varannan lektion i NO-sal.

Vi tränar att arbeta med NO:s metoder och arbetssätt genom att utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar inom NO.

Vi börjar med att att träna på att följa instruktioner samt dokumentera i en laborationsrapport.

 

Vill man repetera begrepp till grundläggande NO kan man gå in på den här Webbappen.

https://webbapp.liber.se/boken-om-fysik-och-kemi/#/1-tankar-kring-en/tr-na-begrepp

Hej så länge

Posted in NO

Matematik problemlösning

Hej

Just nu arbetar vi med att introducera strategier för problemlösning.

I dokumentet nedan finns de strategier vi kommer arbeta utifrån vid problemlösning.

Problemlösning.docx

Titta gärna på filmen om problemlösning. I filmen presenteras de olika strategierna för problemlösning:

https://urskola.se/Produkter/183064-Kalkyl-Problemlosning

Vi arbetar med många olika typer av uppgifter och problem på lektionerna. Vissa uppgifter hämtar vi från Alfa-matematikboken och andra övningar och problem skapar vi själva eller hämtar från andra material. Här nedan finns ett exempel på hur ett problem kan se ut.

Hälsningar

Gabriella och Ornina

 

 

 

 

VECKOBREV

 

 

Hej!

 

Tänk att det redan har gått över en månad.

Nästa vecka kommer vi att börja bokföra frånvaro utöver sjukdom så som sena ankomster på morgonen och efter raster. Detta för att vi tydligare ska se vilka elever som har hög frånvaro och vi alla behöver stötta lite extra. Om det plingar till i era mobiler under dagen så vet ni vad det är.

På onsdag i nästa vecka kommer hela enheten delta i skoljoggen. Då är det bra med gympaskor och varma, sköna kläder som går bra att springa i. Tänk på att det kan regna och ta med en vattenflaska.

De som missade skolfotograferingen har möjlighet att ta individuella bilder på fredag 29/9.

Vi ber också er som ännu inte bokat tid för utvecklingssamtal att göra det på Doodle så snabbt som möjligt.

 

Trevlig helg!

Matematik Subtraktion

Hej

Vi har nu i några veckor arbetat med framför allt taluppfattning och additionsalgoritmen, uppställning i addition.

Vi kommer nu framöver fortsätta med problemlösning kring taluppfattning och addition samt arbeta med subtraktionsalgoritmen, uppställning i subtraktion.

Här nedan följer filmer kring subtraktionsalgoritmen.

Efter filmerna ligger några bilder på arbetsblad med träningsuppgifter. Det går bra att lösa uppgifterna utan att skriva ut bilderna, bara skriva av på något papper som finns hemma.

Hälsningar

Ornina och Gabriella