Veckobrev v48

Hej där hemma!

December är här och det lider mot jullov! Ikaros ber att ni meddelar ert barns närvaro under jullovet på bloggen snarast! Länk till Ikaros

Kommande vecka är en vanlig skolvecka med en glad nyhet, Fr.o.m måndag 4/12 kommer det vara öppet för mellanmål i matsalen till klockan 16.00!

Kommande aktiviteter:

Onsdag 13/12 Lucia i Folkets hus efter lunch. Alla klasser slutar 14.00

Torsdag 14/12 åker hela årskursen till Skansen för en utedag tillsammans. Mer info kommer framöver men vi är borta hela dagen och eleverna behöver ha matsäck med sig. Om någon behöver ha matsäck från skolan kan ni meddela mentor.

 Glad första advent önskar vi i 4:an! 

 

SO historia- forntiden

Nästa arbetsområde i SO är historia där vi kommer att arbeta med forntiden.

Centralt innehåll ÅK 4-6

 • Norden befolkas. Utmärkande drag för sten, brons och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen, genom ökad handel och migration. T.ex. genom vikingatidens resor.
 • Kristendomens införande i Norden.
 • Vad arkeologiska fynd kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Historiska källor och begrepp.

Mål och syfte

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna svara på följande:

 • Hur befolkades Norden?
 • Vad är utmärkande för sten-, brons- och järnåldern.
 • Varför blev vi bönder?
 • Hur kan du se olika spår från vikingarnas resor i världen.
 • Vilka två anledningar har gjort vikingarna kända i världen (under själva tiden och på 1800-talet)?
 • Vad är en historisk källa?
 • Religion- hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Religion- Vad är det centrala i fornskandinavisk religion?

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa i läroboken och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.
 • Jobba med informationssökning.
 • Genomgångar och gemensamma diskussioner.
 • Museibesök

Vi kommer att bedöma dig utifrån

 • En kunskapskontroll (med utgångspunkt utifrån ovanstående frågeställningar).
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att söka information och redovisa dina källor.

 

Träna begrepp på begreppsmaskinen:

https://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/2-forntiden

 

Hälsning

Per och Eva

 

 

Division och multiplikation

Hej

Den här veckan börjar vi med att arbeta med division. Vi kommer att använda oss av multiplikationstabellerna när vi löser divisionsuppgifter. Då är det verkligen bra att eleverna har tränat mycket på tabellerna.

Vi kommer på fredag 1/12 att ha vårt sista tabelltest, för den här gången.

Här kommer igen lite tips på hur man kan träna tabeller hemma.

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-4/de-fyra-raknesatten/multiplikationstabellen

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html

Här nedan kommer en bild med en genomgång på hur du kan använda multiplikation och division tillsammans.

Här kommer en sida med divisionstal. När du löser talen kan du använda dig av multiplikationstabellerna och får samtidigt alltså tabellträning.

T.ex. 18/3= “Hur många gånger får 3 plats i 18?” eller “Vad i 3:ans tabell är 18?” eller “tänka: 3, 6, 9, 12, 15, 18”
eller “tänka: 3 gånger 6 är 18”  Alltså 18/3=6

Lycka till!
Gabriella och Oskar

Vecka 48

Hej!

Påminner igen om att vintern är här och det innebär att det är dags att skicka med varma kläder till skolan. Alla barn ska vara ute på rasterna och då behövs det både mössa och vantar.

Nästa vecka ska vi på biblioteksbesök för bibliotekssamtal och boklån.

Alla har idag fått med sig blankett-ansökan om lånekort. Fyll i och lämna denna åter till skolan på måndag (gäller de som inte har lånekort sedan tidigare).

Klasserna gör besöken enligt nedan:

4C Måndag 27/11 kl. 13:00

4D Tisdag 28/11 kl.9:30

4A Tisdag 28/11 kl. 10:30

4B Torsdag 30/11 kl. 13:00

 

Nästa vecka kommer fyrorna starta upp med att vara matsalsvärdar under lunchen. Det innebär att varje elev under en lunch hjälper till med att bl.a. torka bord.

Trevlig helg önskar enhet 4!