Religion- kristendom

Nu har vi hunnit en bra bit på väg med kristendomen. Repetera begreppen nedan hemma! Förklara vad det är, hur och varför.

 

Ritualer/ceremonier

Dop

Konfirmation

Bröllop

Begravning

Nattvard

 

Helig byggnad-inne i kyrkan

Altartavla

Altarring

Krucifix

Tavla med nummer för de psalmer som ska sjungas

 

Levnadsregler

De 10 budorden

 

Helig skrift

Bibeln- gamla och nya testamentet

 

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna svara på följande, vad det gäller:

 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Gudar
 • Ritualer
 • Leder gudstjänst
 • Symbol
 • Levnadsregler, vad händer efter livet på jorden.

 

Vecka 12

Hej!

Elevens val:

Under veckan som gick har flera elever i schackgruppen med stor framgång deltagit i distriktsfinalen ”Schack56:an”, som anordnades i annexet- Globen. Bra jobbat! Mer om detta hittar ni här:

http://www.schack56.se/

Påminnelse engelska:

”Som en del i att lära känna sin egen lärstil och att hitta passande strategier för att lära sig nya ord provar vi nu traditionell glos-inlärning!” Se vidare på bloggens engelska inlägg om hur du kan träna på detta!

Idrotten hälsar att nästa vecka blir det fokus på lek och samarbete på idrotten.

Längre fram:

Tisdag 26 mars slutar skolan 12:15 p.g.a. stormöte för all personal. Jourfritis finns för de som anmält närvaro.

Trevlig helg önskar enhet 5!

SO- religion

Hej!

Nu lämnar vi arbetet med Nordens länder och fortsätter med religion.

Vi kommer att läsa om och ta reda på mycket om kristendomen.

 

 

Centralt innehåll åk 4-6

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och i de andra världsreligionerna, t.ex. som de uttrycks i i religiösa berättelser i bibeln och andra urkunder.
 • Hur olika livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar

Mål och syfte

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna följande:

Kristendomen, vad det gäller:

 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Gudar
 • Ritualer
 • Leder gudstjänst
 • Symbol
 • Levnadsregler, vad händer efter livet på jorden.

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa i läroboken och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.
 • Jobba med informationssökning.
 • Prata, diskutera om samt lära oss olika begrepp

Visa vad du kan genom:

 • En skriftlig kunskapskontroll.
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att söka information och redovisa dina källor.

/Per