Matematik uppgifter filmer och datum för test

Hej

Nu har vi på lektionerna påbörjat arbetet kring alla delar inom området:

  • Positionssystemet med tal i decimalform
  • Placera decimaltal på tallinjen
  • Jämföra och storleksordna tal i decimalform och bråkform
  • Samband mellan tal i bråkform och decimalform
  • Förstå och använda tal i bråkform
  • Räkna ut del av antal

Alla kommer få visa sina kunskaper inom området i ett test: 5A, 5B och 5C gör testet måndag 17/12 och 5D gör testet tisdag 18/12.

För att träna inför testet vill vi att ni gör de tre arbetsblad som finns sist i inlägget.

Här finns också en bild på genomgångar kring bråk i decimalform.
Lär dig utantill vad en tiondel, en halv, en fjärdedel, en femtedel och en hundradel är i decimalform, den lila rutan!

Längre ner i inlägget hittar du fyra filmer med genomgångar av:

  • Bråkform decimalform: tiondelar och hundradelar
  • Bråkform och decimalform på tallinje
  • Räkna del av antal del 1 och del 2

Titta på alla fyra filmerna!

Lycka till!

Gabriella och Helene

Filmer:

Arbetsblad:

Obs! Du behöver inte fundera kring uppgifterna om medelvärde och median (vi kommer att arbeta med de begreppen i vår)