Information

Hej

Då Eva Thillmark ska opereras med efterföljande sjukskrivning kommer Cecilia Granqvist att gå in i Evas ställe resterande del av läsåret.
Cecilia är tillbaka efter föräldraledighet och kommer att arbeta dubbelt ihop med Eva mellan den 3-10 april för att möjliggöra en så bra och smidig överlämning som möjligt.

 

Med Vänliga Hälsningar

Pontus Westberg, Biträdande rektor

Årstaskolan
Hjälmarvägen 16, 120 53 Stockholm
Telefon: 08-508 140 70
E-post: pontus.westberg@stockholm.se
www.stockholm.se