Fritidsklubben i årskurs 6 nästa år

Hej elever och vårdnadshavare i åk 5

Fritidsklubben i årskurs 6 har hittills drivits i UGs regi (Fritidsgården i skolans källarvåning).
UG har nu meddelat att de nästa läsår inte har möjlighet att driva varken fritidsklubben på eftermiddagarna eller ha lunchöppet för årskurs 6, detta på grund av färre personal nästa läsår.

Fritidsklubben för årskurs 6 kommer därför att ingå i Ikaros tillsammans med årskurs 4-5.

Mer info om detta i samband med höstterminens start.

Vänliga hälsningar
Nina Park, biträdande rektor fritidshem och fritidsklubb
Pontus Westberg, biträdande rektor åk 4-6