Category Archives: SO

Historia- Vasatiden

Hej!

Vi har med hjälp av filmer och gemensamma diskussioner hunnit med att ta reda på följande punkter om Vasatiden:

 • Hur gick Gustav Eriksson till väga för att få makten i landet?
 • Vad innebar reformationen?
 • Vad menas med arvkungarike?

Repetera följande hemma! Förklara vad det är, hur och varför.

Krönika

Fogden och dess uppgifter

Centralstyrd stat

Klockupproret

Frälse/ofrälse

Protestantiskt

Nu arbetar vi vidare med de olika Vasasönerna och Cecilia Vasa!

SO- historia

Hej!

Nu fortsätter vi att arbeta med vår historia, närmare bestämt Vasatiden.

Historia- Vasatiden

Centralt innehåll åk 4-6

 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Mål och syfte

Efter avslutat område ska du kunna besvara följande frågor.

 • Hur gick Gustav Eriksson till väga för att få makten i landet?
 • Vad innebar reformationen?
 • Vad menas med arvkungarike?
 • Känna till Vasasönerna och deras kamp om att bli regenter.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa faktatexter och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.

Detta kommer vi att bedöma.

 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Återkommande muntliga begrepps och kunskapskontroller.

 

Som tidigare, träna på begrepp här:

https://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/6-vasatiden-1521

Här kan man lyssna på boken som ljudbok:

https://webbapp.liber.se/upptack-historia/#/6-vasatiden-1521/lyssna-p–texten

 

 

Religion- kristendom

Nu har vi hunnit en bra bit på väg med kristendomen. Repetera begreppen nedan hemma! Förklara vad det är, hur och varför.

 

Ritualer/ceremonier

Dop

Konfirmation

Bröllop

Begravning

Nattvard

 

Helig byggnad-inne i kyrkan

Altartavla

Altarring

Krucifix

Tavla med nummer för de psalmer som ska sjungas

 

Levnadsregler

De 10 budorden

 

Helig skrift

Bibeln- gamla och nya testamentet

 

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna svara på följande, vad det gäller:

 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Gudar
 • Ritualer
 • Leder gudstjänst
 • Symbol
 • Levnadsregler, vad händer efter livet på jorden.