Category Archives: Matematik

Matematik. statistik, diagram, tabeller

Hej

Innan sportlovet fick eleverna göra två kunskapstest, där det fick visa sina kunskaper inom de flesta områden vi arbetat med under åk 4 och halva åk 5. Vill du veta med om kunskapstesten finns information här: UiM

Den här veckan har vi påbörjat ett nytt område och kommer nu att arbeta med statistik, diagram, tabeller. Vi kommer också att använda oss av kunskaper kring avläsa tid och olika klockor samt beräkna tid.
Du som behöver träna på att läsa av klockan kan gör det på bl.a. elevspele.se sen kan du välja digital eller analog klocka elevspel

Längre ner i inlägget finns två sidor med fakta kring stapeldiagram och stolpdiagram -läs hemma och träna på begreppen.

Eleverna i 5A och 5C har arbetet med begreppen under början av veckan och fått med sig hem sidorna. Eleverna kommer få visa sina kunskaper kring begreppen på fredag 8/3.

Här kommer planeringen för området:

Planering: Statistik, Diagram, Tabeller

Mål för området:

Utveckla kunskaper kring:

 • Att läsa av och tolka information i tabeller och diagram
 • Beräkna och förstå typvärde, medelvärde och median
 • Repetera kunskaper kring att avläsa tid, ange tid och göra beräkningar med tid.

Så här arbetar vi:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsförståelse av tabeller och diagram
 • Grupp och klassrumssamtal
 • Individuella uppgifter i skolan och uppgifter du kan träna hemma
 • Gruppuppgifter
 • Praktiska uppgifter
 • Spel

Begrepp

x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, koordinationssystem, frekvens, kategori, medelvärde, typvärde, median,
Repetition av begrepp inom tid, hel- och halvtimme, kvart, i och över,

Så här visar du dina kunskaper

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och matematiska samtal.
 • Du deltar i gruppuppgifter och par uppgifter.
 • Du genomför uppgifterna på ett tillfredställande enligt målen.
 • Skriftliga diagnoser och mindre test.

Centrala innehåll (ur Skolverkets kursplan)

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning tid.

Faktatext om diagram

Lycka till!

Gabriella och Micael

 

 

Presentation – Micael Gustavsson (MA/NO, mentor i 5B)

Hej!

Jag heter Micael Gustavsson och jag har under vt19 tagit över Helenes tjänst som MA/NO-lärare.
Jag tänkte kort presentera mig själv.

Jag har arbetat som lärare i snart fem år, då jag sadlat om från en karriär inom ekonomi.
Jag har en civilingenjörsexamen från KTH i ryggsäcken inom kemiteknik/bioteknik.
Framför allt har jag arbetat mot högstadiet, vilket gör att jag har väldigt bra koll på vad som väntar våra elever framöver.

Jag kommer senast från Nya Elementar i Bromma, där jag har arbetat med Ma/NO/Teknik och där jag även har programmerat med eleverna.

Jag ser nu fram emot att jobba med åk5 på Årstakolan.

Väl mött,
//Micael

 

Matematik uppgifter filmer och datum för test

Hej

Nu har vi på lektionerna påbörjat arbetet kring alla delar inom området:

 • Positionssystemet med tal i decimalform
 • Placera decimaltal på tallinjen
 • Jämföra och storleksordna tal i decimalform och bråkform
 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • Förstå och använda tal i bråkform
 • Räkna ut del av antal

Alla kommer få visa sina kunskaper inom området i ett test: 5A, 5B och 5C gör testet måndag 17/12 och 5D gör testet tisdag 18/12.

För att träna inför testet vill vi att ni gör de tre arbetsblad som finns sist i inlägget.

Här finns också en bild på genomgångar kring bråk i decimalform.
Lär dig utantill vad en tiondel, en halv, en fjärdedel, en femtedel och en hundradel är i decimalform, den lila rutan!

Längre ner i inlägget hittar du fyra filmer med genomgångar av:

 • Bråkform decimalform: tiondelar och hundradelar
 • Bråkform och decimalform på tallinje
 • Räkna del av antal del 1 och del 2

Titta på alla fyra filmerna!

Lycka till!

Gabriella och Helene

Filmer:

Arbetsblad:

Obs! Du behöver inte fundera kring uppgifterna om medelvärde och median (vi kommer att arbeta med de begreppen i vår)

 

 

Matematik: planering, filmer, uppgifter

Hej

I oktober började vi i matematiken att arbeta med tal i decimalform, t.ex. 1,45  45,65.
Vi kommer också nu i november att träna på att använda och förstå tal i bråkform, t.ex en fjärde del är 0,25.

Här kommer en planering för området:  Planering bråktal och decimaltal åk 5

Här nedan följer fyra kortfilmer med instruktioner kring tal i decimalform.

Efter filmerna finns ett arbetsblad, som eleverna ska göra för att träna på att jämföra tal i decimalform.

Som vanligt på matematiklektionerna arbetar vi med blandade övningar, uppgifter på projektorn, problem och ibland i en matematikbok. Längst ner i inlägget finns en bild på MA-boken som vi använder just nu.

Här kommer en film om positionssystemet och jämföra tal. Sista uppgiften i filmen går bra att titta på men vi kommer inte lösa den typen av uppgifter förrän framåt sommaren.

Gör uppgifterna för att träna på att jämföra tal i decimalform.


Lycka till!
Gabriella och Helene