Author Archives: Gabriella Israelson

Matematik. statistik, diagram, tabeller

Hej

Innan sportlovet fick eleverna göra två kunskapstest, där det fick visa sina kunskaper inom de flesta områden vi arbetat med under åk 4 och halva åk 5. Vill du veta med om kunskapstesten finns information här: UiM

Den här veckan har vi påbörjat ett nytt område och kommer nu att arbeta med statistik, diagram, tabeller. Vi kommer också att använda oss av kunskaper kring avläsa tid och olika klockor samt beräkna tid.
Du som behöver träna på att läsa av klockan kan gör det på bl.a. elevspele.se sen kan du välja digital eller analog klocka elevspel

Längre ner i inlägget finns två sidor med fakta kring stapeldiagram och stolpdiagram -läs hemma och träna på begreppen.

Eleverna i 5A och 5C har arbetet med begreppen under början av veckan och fått med sig hem sidorna. Eleverna kommer få visa sina kunskaper kring begreppen på fredag 8/3.

Här kommer planeringen för området:

Planering: Statistik, Diagram, Tabeller

Mål för området:

Utveckla kunskaper kring:

 • Att läsa av och tolka information i tabeller och diagram
 • Beräkna och förstå typvärde, medelvärde och median
 • Repetera kunskaper kring att avläsa tid, ange tid och göra beräkningar med tid.

Så här arbetar vi:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsförståelse av tabeller och diagram
 • Grupp och klassrumssamtal
 • Individuella uppgifter i skolan och uppgifter du kan träna hemma
 • Gruppuppgifter
 • Praktiska uppgifter
 • Spel

Begrepp

x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, koordinationssystem, frekvens, kategori, medelvärde, typvärde, median,
Repetition av begrepp inom tid, hel- och halvtimme, kvart, i och över,

Så här visar du dina kunskaper

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och matematiska samtal.
 • Du deltar i gruppuppgifter och par uppgifter.
 • Du genomför uppgifterna på ett tillfredställande enligt målen.
 • Skriftliga diagnoser och mindre test.

Centrala innehåll (ur Skolverkets kursplan)

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning tid.

Faktatext om diagram

Lycka till!

Gabriella och Micael

 

 

Svenska: Läsläxa 5A 5B 5C 5D

Den här veckan har alla klasser varit på Årstaskolans bibliotek och lyssnat på vår bibliotekarie Memmes bokprat.

Veckans läxa är att ni själva väljer en egen bok och läser den hemma. Ni fyller i tankekartan/läxboken som ni får av oss lärare.

Redovisar gör vi genom bokprat i klassrummet i ex; smågrupper. Förbered er så att ni kan berätta om den bok ni läser.

Det är lagom att läsa minst ca 15-30 sidor.
Olika sätt att arbeta med läsläxan hemma:

• Läs igenom hela avsnittet tyst för dig själv. Läs några sidor högt för någon, träna på att andas/ pausa vid punkter.

• Läs avsnittet tillsammans med en vuxen högt, turas om att läsa och lyssna. Läs några sidor tyst.

Läxa för 5a och 5c är fredag till fredag. Start v. 5
Läxa för 5b och 5d är måndag till måndag. Start v. 6!

Lycka till!
// Eva; Gabriella och Therese

Veckobrev

Hej

Helene Jansson har bestämt sig för att gå i pension och lämnar därför Årstaskolan den sista januari. Enheten har idag berättat det för eleverna.
Vi har hennes ersättare Micael Gustavsson på plats från 21/1. Micael kommer närmast från en tjänst som lärare på Nya Elementars skola.
I samband med detta görs följande förändringar i åk 5:

 • Micael undervisar alla 5:or i NO
 • Micael undervisar 5B och 5D i MA
 • Gabriella undervisar 5A och 5C i MA
 • Gabriella kommer ha en grupp i elevensval från 31/1
 • Alla klasser kommer få nytt schema som kommer gälla från 28/1. Eleverna kommer få med sig hem nya scheman under nästa vecka.

Vi säger varmt tack till Helene för hennes arbete här på skolan och även för hennes hela lärargärning, vi hälsar samtidigt Micael välkommen till Årstaskolan!
Med Vänliga Hälsningar

Pontus Westberg, Biträdande rektor

Årstaskolan
Hjälmarvägen 16, 120 53 Stockholm
Telefon: 08-508 140 70
E-post: pontus.westberg@stockholm.se

 

Torsdag 24/1 kl.16-19 är alla välkomna på Öppet hus, det går bra att också besöka högstadiet som finns i paviljongerna vid Årstaviken.

Tisdag 29/1 är det studiedag för all personal. Se tidigare inlägg för information kring anmälan till jourfristids.

Vi vill igen påminna om att det kan vara kallt ute på vintern och att det är skönt att ha varma ytterkläder med sig eftersom alla elever ska vara ute på alla raster.

Trevlig helg!

Enhet 5