Author Archives: Gabriella Israelson

Matematik Taluppfattning och Aritmetik

Hej
Här kommer vårt först inlägg i matematik. Vi kommer uppdatera bloggen löpande och i våra inlägg hittar men info kring arbetsområdet, begrepp, tips på filmer, samt genomgångar och eventuella övningsuppgifter. Vi kommer sällan skicka hem läxor i pappersform, men vi vill att eleverna gärna tränar hemma och regelbundet vid behov genomför de uppgifter som vi lägger upp på bloggen. När en elev varit frånvarande är det extra viktigt att titta på bloggen för att hålla sig uppdaterad kring vad vi gör på matematiken och om man missat något.

Förra veckan startade vi upp första arbetsområdet i matematik för terminen. Vi kommer att arbeta med taluppfattning och aritmetik -räkning. I det här inlägget finns det bl.a. information kring vad vi arbetar med, bilder med genomgångar på begrepp, en spelplan och filmer med genomgångar av additionsalgoritmen.

Eleverna har också fått ut matematikmaterial: räknehäfte, linjal och matematikboken Alfa. Under veckan har eleverna parallellt med arbetet kring taluppfattning fått träna sig i att använda sina räknehäften.

Vi arbetar bl.a. med begreppen: siffra, tal, värde, position, ental, tiotal, hundratal, tusental, utvecklad form. Här följer en bild med begreppen:

Den här veckan kommer vi arbeta med taluppfattning utifrån tallinjen. Begrepp som vi kommer arbeta kring är: tallinje, jämn/udda, avrundning, siffra och tal. Eleverna kommer själva få bedöma sina kunskaper kring begreppen nu i början av projektet och sedan även under och efter arbetsområdet.

Här nedan följer några bilder med genomgångar på begreppen:

I aritmetiken, räkning, har vi främst arbetet med additionsalgoritmen -uppställning i addition. Vi spelar då bl.a. “Närmast tusen”. Här kommer en spelplan, spela gärna hemma det enda ni behöver är penna, papper och en tärning.

Här följer några filmer kring additionsalgoritmen.

Hälsningar

Gabriella och Ornina

 

Veckobrev v. 34

Hej alla elever och vårdnadshavare i åk 4!

Nu har vi redan haft vår första hela skolvecka. Hela den här veckan har utgått ifrån elevernas preliminära scheman och tycker att det mesta flyter på så bra. Vi kommer dock göra några ändringar fram över där vi sett att eleverna har fått för mycket lektioner eller andra mindre justeringar.
Alla elever går tillsvidare efter de utdelade preliminära schemana!
Är det någon som saknar schema, kontakta respektive mentor.
Eleverna kommer få ut nya scheman nästa fredag 1/9.

Idrott måndag 28/8: från och med v. 35 ska alla elever ska ha med sig idrottskläder och handduk till idrotten. Eleverna kommer att ha uteidrott – så idrottskläder efter väder.

Tyvärr är frånvaroanmälan ur funktion så tills den fungerar igen går det fint att meddela eventuell frånvaro via mail till ditt barns mentor. När systemet fungerar igen lägger vi en länk här på bloggen.

Vi mentorer har fått in många ifyllda blanketter av eleverna, men vill ändå påminna om att det är viktigt att vi får in allas blanketter. Sista dag för inlämning av blanketter är onsdag 30/8.

Idag har alla elever fått med sig hem en blankett från skolhälsan; Hälsouppgifter. Det är viktigt att ni vårdnadshavare fyller i Hälsouppgifterna och lämnar in dem i ett stängt kuvert. Eleverna har idag fått med sig hem ett kuvert från skolan. Har ni frågor kring hälsoblanketten kontaktar ni skolsköterskan.

Löss: nu finns det löss bland eleverna i åk 4. Det är viktigt att alla hjälps åt att luskamma, lusbehandla och kolla efter både löss och ägg i barnens hår.

Kvarglömda kläder: Bakgården hälsar att de på mån- tis 28-29/8 från 15.00 kommer ha lagt fram alla kvarglömda kläder från förra året, ta gärna ett vara och leta efter era kläder. Kläderna som blir kvar kommer sedan skänkas vidare.

Välkomna på Föräldramöte tisdag 5 september 18.00-19.30!

Vi träffas i matsalen och fortsätter sedan i respektive klassrum.

Trevlig helg!

Anna, Eva, Gabriella, Ornina, Per och Therese