Author Archives: Gabriella Israelson

Veckobrev

Hej

Här kommer lite bra information inför terminens sista skolvecka:

Måndag 4/6: Lektioner enligt schema. Ta med stor kasse/väska som du kan bära hem skolarbeten från åk 4 i.
För att köket ska veta hur många som ska äta lunch på avslutningsdagen vill vi att eleverna på måndag 4/6 berättar för sin mentor om de vil ha lunch fredag 8/6.

Tisdag 5/6: Skoldagen börjar enligt schemat, alla slutar senast 14.00. Ta med stor kasse/väska som du kan bära hem skolarbeten från åk 4 i. Vi kommer städa och packa ner våra klassrum, till i höst ska nya fyror ta över och vi flytta till åk 5:s lokaler.

Onsdag 6/6: Helgdag, hela skolan stängd.

Torsdag 7/6: Mentorsdag: alla börjar kl 9.00 på skolgården, vi kommer gå iväg senast kl 9.10! obs! ta med egen vattenflaska.
Vi äter lunch på skolan. Vi kommer att avsluta dagen med Gofika: ta med eget fika motsvarande en bulle och dricka högst 33cl obs! nötfri skola, och inge godis eller snacks. Vi slutar kl. 13.30.

Fredag 8/6: Skolavslutning! Samling kl 8.45 utanför respektive klassrum. Vi går tillsammans till avslutningen på gården kl. 9.00.
Vi avslutar förmiddagen klassvis i våra klassrum med att dela ut intyg, tacka för året och önska varandra en skön sommar.
Ikaros startar upp sommarfritids ca 10.30.

Trevlig helg!

Enhet 4.

 

Veckans ord

Hej

Här kommer veckans ord, vi förhör orden på fredag.

stänkte
yngsta
tyngre
längre
dockvagn
begagnade
punktering
sprungit
signalhorn
ingenting
bensindunk
ösregn

jumper
jaktmark
jordbävning
jämnåriga
jämfota
gäster
gillade
gick
egentligen
genomsnitt
gymnastik
gömställe

Vänligen
Eva, Gabriella och Therese

Matematik

Hej

Just nu arbetar vi med mönster och algebra. I projektet ingår mycket laborativmatematik samt träning i att dokumentera undersökningarna genom tabell, bild, ord och uttryck.

Här är några exempel på uppdrag som vi arbetar med:

Ta er över floden – ett traditionellt problem. Hur många turer krävs för att ta ett antal personer över floden, när gummibåten endast bär en vuxen, ett eller två barn? Eleverna söker en generell lösning för att enkelt kunna beräkna antalet turer beroende på hur många personer som ska ta sig över.

Hur många är det? – ett antal bönor läggs i slutna askar och eleverna ska lista ut hur många det är. Likhetstecknet upptäcker eleverna vara centralt i lösning av ekvationer.

Fiskebodar och fiskar – utmaningen utgår från ett geometriskt mönster med stickor som blir en talserie när antalet figurer ökar. Detta uttrycks sedan algebraiskt.

Här nedan finns kort information kring vad i kursplanen vi arbetar med:

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Algebra

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att
beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Vänliga hälsningar

Gabriella och Ornina