Author Archives: Gabriella Israelson

Matematik uppgifter filmer och datum för test

Hej

Nu har vi på lektionerna påbörjat arbetet kring alla delar inom området:

  • Positionssystemet med tal i decimalform
  • Placera decimaltal på tallinjen
  • Jämföra och storleksordna tal i decimalform och bråkform
  • Samband mellan tal i bråkform och decimalform
  • Förstå och använda tal i bråkform
  • Räkna ut del av antal

Alla kommer få visa sina kunskaper inom området i ett test: 5A, 5B och 5C gör testet måndag 17/12 och 5D gör testet tisdag 18/12.

För att träna inför testet vill vi att ni gör de tre arbetsblad som finns sist i inlägget.

Här finns också en bild på genomgångar kring bråk i decimalform.
Lär dig utantill vad en tiondel, en halv, en fjärdedel, en femtedel och en hundradel är i decimalform, den lila rutan!

Längre ner i inlägget hittar du fyra filmer med genomgångar av:

  • Bråkform decimalform: tiondelar och hundradelar
  • Bråkform och decimalform på tallinje
  • Räkna del av antal del 1 och del 2

Titta på alla fyra filmerna!

Lycka till!

Gabriella och Helene

Filmer:

Arbetsblad:

Obs! Du behöver inte fundera kring uppgifterna om medelvärde och median (vi kommer att arbeta med de begreppen i vår)

 

 

Veckobrev

Hej

Under veckans temadagar arbetade vi utifrån Statens medieråds material kring rättigheter och skyldigheter på nätet.

Eleverna har bl.a samtalat, ritat serier, funderat över hur de själva skulle reagera inför olika vanliga situationer som de kan hamna inför på nätet. Eleverna har också t.ex. fått fundera och dokumentera vad de gör mest på nätet.

Nästa vecka, v.48, är en helt vanlig vecka med lektioner och tider enligt schema.

Vecka 49 kommer vi att besöka Medeltidsmuseet och gå på en skolbioföreställning, mer info i nästa veckobrev.

Trevlig helg!

Enhet 5